10. 10. 2021

Kbelská škola se dočká opravy prostoru před školou v Toužimské ulici. Akce je prováděna v rámci BESIP (koordinační orgán pro bezpečnost silničního provozu) na základě opakovaných žádostí rodičů žáků základní školy pro zvýšení bezpečnosti při přecházení komunikace. Technická správa komunikací vybrala zhotovitele stavby, která se skládá ze stavebního prahu, rekonstrukce dvou zastávek autobusu a tří vjezdů. Vyplývá to z rozhodnutí o uzavírce, kterou na základě dnes doručeného definitivního projektu se souhlasem dopravní policie obratem vydal kbelský úřad.

Odvodnění Toužimské ulice si vyžádá náročnou stavbu nové kanalizační vpusti u vchodu do školy a kvůli tomu musí být ulice uzavřena. Dočasně budou uzavřeny i křižovatky Toužimské s ulicemi Hrušovická a Kramlova. Do rezidenční oblasti na severozápadě Kbel mezi ulicemi Toužimská a Semilská bude moci vjíždět jen dopravní obsluha, tedy rezidenti a zásobování.

Autobusová linka č. 159 pojede od Vinoře ze zastávky Bakovská Vrchlabskou ulicí a dál bude pokračovat ulicí Mladoboleslavskou, linka 201 pojede od Satalic do Železnobrodské ulice, kde Vrchlabskou ulicí zatočí zpět na Mladoboleslavskou a ulicí Polaneckého bude pokračovat do Letňan. Zastavovat bude u zdravotního střediska, v opačném směru na zastávce U Rumpálu.

Doporučujeme přespolním řidičům, aby se Kbelům vyhnuli.

Pokud všechno půjde dobře, prostor před kbelskou školou bude na konci listopadu bezpečnější.

Ilustrační obrázek

Červeně je vyznačena neprůjezdná oblast
Modře je vyznačena objízdná trasa

Ilustrační obrázek