15. 12. 2022

Je již každoroční tradicí, že nás před Vánoci přijdou potěšit děti z MŠ Letců. Tato tradice byla v letech 2020 a 2021 přerušena z důvodu koronavirové epidemie. Letos jsme se konečně dočkali dne 8. 12. 2022. Vystoupení těchto malých umělců je vždy velice milé. Některé babičky zamáčknou slzu v oku. Děti skutečné do svého vystoupení dají všechnu svou energii. Vše je dokonale nacvičeno s paní učitelkou Branišovou a panem ředitelem Ptáčníkem. Závěrem vystoupení děti dostaly čokoládové sněhuláky. Musím uznat, že vystoupení v Lidovém domě mělo nejvyšší úroveň. Cenu za ozvučení našich mladých umělců uhradila MČ Praha 19. Určitě si to příští rok zopakujeme.
Závěrem bych poděkovala paní učitelce Bránišové a panu řediteli Ptáčníkovi za věnovaný čas a pevné nervy při přípravě dětí na toto vystoupení. Rovněž patří dík MČ Praha 19, jmenovitě panu tajemníkovi Nyklesovi a Šárce Egrtové, že jsme tuto akci mohli bez problémů realizovat a panu Marelovi za vytvoření důstojné fotodokumentace.

Anna Zborníková, předsedkyně STP MO Kbely
Foto Michal Marel