7. 11. 2023

Vážení obyvatelé Letňan, Kbel a okolí,
v minulých týdnech proběhla dvě veřejná plánovací setkání s obyvateli severovýchodní terasy Prahy, kterým byl představen pracovní návrh územní studie pro VRÚ Letňany-Kbely.

Pracovních skupin se zúčastnilo zhruba 50 účastníků, jejichž podněty jsme pečlivě zaznamenali. Veřejnost, která neměla možnost zúčastnit se plánovacích setkání, má nyní možnost vyjádřit se k tématům vygenerovaným jejich sousedy, v internetovém dotazníku na adrese: https://tinyurl.com/VRULetnanyKbelyDotazník je otevřený do 29. listopadu do 23:55 hodin.

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Lukáš Hanus – koordinátor participace lukas.hanus@gmail.com

Lukáš Houser – manažer zpracování územní studie houser@ipr.praha.eu


Po čtyřech měsících Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy představil návrh zastavění území kolem metra Letňany. Město tam plánuje bytovou výstavbu pro zhruba deset tisíc lidí včetně občanské vybavenosti. Říká tomu Velké rozvojové území Letňany – Kbely. Ve skutečnosti je ale největší část na území Prahy 9, ve Vysočanech.

Než se ujal slova IPR se svými plány, celou akci zahájil starosta Kbel Pavel Žďárský, který Kbeláky seznámil s aktuálním vývojem výstavby a s požadavky dotčených městských částí. Doplnil ho pracovník odboru životního prostředí Radek Čermák.

Městské části Praha 9, 18, 19 a Čakovice požadují splnění pěti základních podmínek pro výstavbu.

  1. Kbelská ulice dnes plní úlohu městského i dálničního okruhu. Oba okruhy je třeba nejdřív dostavět a ulevit tak Kbelské ulici.
  2. Celá oblast Letňan podle plánů developerů může mít v budoucnu 100 tisíc obyvatel. Pro takovou dopravní zátěž bude třeba vybudovat plánovaný tunel z Klíčova na Balabenku, tedy takzvanou Vysočanskou radiálu.
  3. Kapacitní silnice pro auta by byly brzy ucpané, kdyby nedošlo i k vybudování rychlých a pohodlných tras MHD. To se týká hlavně kolejové dopravy. Připravuje se zdvojkolejnění železniční trati z Čakovic na Černý Most. V budoucnu by vlak měl jezdit každou čtvrthodinu a čtvrthodinu by trvala i cesta do centra.
  4. Přes ucpaný Prosek nelze pustit další autobusy do Vysočan. Proto Kbely připravily koncept tramvajové trati ze Kbel a Letňan do Vysočan. Cesta na metro B od nové Billy by tramvají trvala zhruba osm minut, na Florenc přímou trasou kolem 25 minut.
  5. Při takových tlačenicích je třeba vážně se zabývat urychlením výstavby metra E, které nyní je navrženo z Prahy 4 přes Vršovice, Žižkov a Vysočany k čakovickému Globusu.

Architekti se v rámci ne moc šťastného zadání, aby sem dostali co nejvíc bytů pro žádaná povolání (např. učitele) a sociální případy, snažili dostat do nové čtvrti i rozumné dopravní řešení a občanskou vybavenost včetně střední školy a velkého zdravotnického zařízení. Hlavní problém ale není uvnitř nové čtvrti, ale v jejím širším okolí. Severovýchod Prahy je dlouho době podfinancovaný a chybí zde zásadní dopravní stavby. Místo nových kolejí a silnic už tu máme několik kilometrů starých slibů.

Zklamání přineslo nezapracování některých požadavků. Největší ostuda je chybějící sportovní plocha. Původně zde měl být obří sportovní areál, který měl sloužit i pro olympiádu. V dnešní studii zbylo jedno školní hřiště a pár posilovacích strojů. Chybí i návrh na přestavbu nevyhovující křižovatky na Klíčově a připravovaná rekonstrukce prašné cesty kolem letňanského letiště na komunikaci pro elektrobus od nové výstavby rodinných domů.

Architekti se naopak snažili zapracovat co nejlépe poutní cestu Via Sancta. Vznikne kolem ní park.

Starosta Kbel nastavil tvrdé požadavky, ke kterým se město má zavázat v rámci výstavby nové čtvrti. Developeři chtějí stavět byty, ale nemají se k výstavbě doprovodné infrastruktury, jako jsou příjezdové silnice, tramvajové trati, školy, ordinace, domy s pečovatelskou službou, kulturní zařízení, o parcích ani nemluvě.

 

Všechny informace o VRÚ najdete zde: https://iprpraha.cz/projekt/133/letnany-kbely

Analýzu území najdete tady: https://storymaps.arcgis.com/stories/d7f73dcbefad4c13848e314e7674e18a

Ilustrační obrázek, text v článku