9. 10. 2020

Místní knihovna Kbely pod záštitou Městské části Praha 19 a ve spolupráci s 1.ČKFA Nekázánka pořádali:

2. ročník AMATÉRSKÉ FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE pro všechny fotografy, kteří se považují za amatéry.

Soutěžní téma:
1. Kbely-můj domov
2. Volné

Autoři mohli zaslat do každé kategorie pouze 3 soutěžní snímky. Celkem se zúčastnilo 22 autorů.
Ze všech 90 zaslaných fotografií vybrala odborná komise složená z členů 1. ČKFA Nekázanka anonymně 42 nejlepších snímků, které splňovaly technickou kvalitu a zaujaly svým obsahem a kompozicí.

Těchto 42 fotek bylo vytištěno a nainstalováno k prezentaci v Místní knihovně Kbely. Tam následně další hodnotící komise složená z kulturních pracovníků MČ P-19 (místostarostka Ivana Šestáková, Michal Marel, Jan Spilka, Iveta Novotná, odborným garantem za 1. ČKFA Nekázanka byl Vladislav Vrba) znovu vybírala zcela anonymní cestou 6 nejzdařilejších snímků této expozice. Vzhledem k současnému omezení v důsledku koronavirové epidemie, museli jednotliví hodnotící do knihovny přicházet individuálně, jejich rozhodování také nebylo jednoduché, neboť většina zaslaných fotografií je skutečně velice pěkných. Došlo tudíž k časovému posunu vyhlášení úspěšných autorů, za což se dodatečně omlouváme.

Po spočítání všech hlasů pro jednotlivé snímky došlo teprve k odtajnění jmen jednotlivých soutěžících.
V tuto chvíli je tedy celá prezentace 42 vybraných fotografií připravena v knihovně na slavnostní vernisáž, jejíž přesný termín však v tuto chvíli díky epidemiologické situaci nelze přesně určit. Ihned po rozvolnění a zprovoznění chodu knihovny budeme o slavnostním vyhlášení samozřejmě informovat.

První tři výherci z každé kategorie budou odměněni a všichni vystavující autoři si po ukončení výstavy budou moci svoje fotografie odnést na památku. Pro letošní rok je taktéž přichystána tzv. Cena útěchy pro ty, jejichž fotografie neprošly do hlavního výběru. I pro ně je připravena malá odměna jako motivace k další tvůrčí práci.

Reportáž TV Kbely – https://youtu.be/kJVa5FaEhNA
MÍSTNÍ KNIHOVNA KBELY, SEMILSKÁ 43/1, 197 04 PRAHA 9-KBELY, TEL. 284 080 878, 734 681 683, E-MAIL: KNIHOVNA.KBELY@SEZNAM.CZ
KNIHOVNA MÁ BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

Výherní FOTO