1. 11. 2021

Za jakých podmínek může obec (k 1. 11. 2021) pořádat kulturní a jiné obdobné akce (např. slavnosti, poutě, koncerty, divadelní představení apod.)?

K 1. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví omezuje spolkové, sportovní, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy a jiné podobné akce, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě tak, že je na jednom místě ve stejný čas možná přítomnost nejvýše 20 osob, nebo při možnosti prokázat svou bezinfekčnost 1000 osob, koná-li se akce ve vnitřních prostorech, nebo 2000 osob, koná-li se tato akce výhradně ve vnějších prostorech.

Koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení pak mají zvláštní úpravu, přičemž k 1. 11. 2021 jsou tyto akce omezeny tak, že maximální přípustný počet přítomných diváků nesmí být vyšší než 3000 osob, respektive je-li vyšší, pak je možné naplnit až 100 % kapacity, avšak za předpokladu, že polovina z počtu diváků nad 3000 pak musí splňovat podmínku očkování nebo prodělání onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech.

Kolik osob se může zúčastnit svatby nebo pohřbu (k 1. 11. 2021)?

Ve venkovních i vnitřních prostorech maximálně 30 osob bez nutnosti dokládat bezinfekčnost. V případě, že bude přítomno více osob (max. 1000 uvnitř a 2000 venku), jsou tyto osoby povinny prokázat svou bezinfekčnost.

Jakým způsobem je upraven provoz obecních knihoven nebo muzeí pro veřejnost (k 1. 11. 2021)?

Provoz knihoven je omezen tak, že v provozovně nesmí být více než 1 zákazník na 10 m2, zajištěna by měla být informovanost veřejnosti i dezinfekce. Ve vnitřních prostorech muzea může být přítomno tolik lidí, aby bylo možné dodržovat rozestupy alespoň 1,5 metru. Bez prokazování bezinfekčnosti je možné konat skupinové prohlídky do 20 osob, v případě vyššího počtu je pak nutné kontrolovat bezinfekčnost účastníků.

Jak je to aktuálně (k 1. 11. 2021) s možností konání zasedání zastupitelstva?

Zasedání zastupitelstev je možné konat jak s osobní účastí členů zastupitelstva, tak prostřednictvím videokonference nebo telefonické konference. Veřejnost z účasti na zasedání zastupitelstva nelze vyloučit, měla by však být dodržována patřičná hygienická opatření omezující šíření nákazy (nošení respirátorů).

Můžeme pronajímat obecní víceúčelové hřiště nebo tělocvičnu (k 1. 11. 2021)?

Ano, měly by se zde uplatnit obecné principy shromažďování, tj. max. 20 osob bez prokázání bezinfekčnosti, eventuálně až 1000 osob uvnitř a 2000 venku, jsou-li tyto osoby schopny prokázat svou bezinfekčnost.

Mimořádné-opatření-–-ochrana-dýchacích-cest-s-účinností-od-1.-11.-2021-do-odvolání

Ilustrační obrázek