18. 1. 2022

Kvůli prověření připravenosti kritické infrastruktury na covidovou variantu omikron svolal primátor hl. m. Prahy poprvé v novém roce jednání Krizového štábu hl. m. Prahy. Na úvod zasedání zástupci pražské hygienické stanice zdůraznili, že varianta omikron je dva a půl krát nakažlivější než předchozí varianty a v Praze převažuje již v 50 procent případů. Svou činnost také zhodnotili zástupci složek integrovaného záchranného systému (IZS) a zástupci firem v kritické infrastruktuře, kteří se shodli, že jsou na další vlnu koronaviru připraveni a jejich chod neohrozí.

„Svolal jsem krizový štáb s ohledem na aktuální vývoj situace, kdy má kritická situace s variantou omikron vyvrcholit na přelomu ledna a února. Valí se na nás tsunami omikronu a my chceme být maximálně připravení. Proto proběhlo prověření připravenosti městských společností a složek integrovaného záchranného systému, aby nedošlo k výpadku jejich služeb, které jsou pro Pražany klíčové,” řekl pražský primátor Zdeněk Hřib.

„Sociální služby se připravují na výpadky personálu zejména restrukturalizací pracovních pozic tak, že do přímé péče nastoupí i administrativní pracovníci a manažeři, aktivizují dobrovolníky a bohužel také připravují krizové, časově omezené omezení v oblasti péče. To se týká jak pobytových, tak i terénních sociálních služeb, jako je třeba osobní asistence,“ doplnila radní hl. m. Prahy Milena Johnová.

Složky IZS mají zpracované krizové scénáře na případnou redukci počtu nakažených. Díky přípravě všech společností v kritické infrastruktuře i složek IZS nejsou žádné služby pro obyvatele města ohroženy. Městské firmy a organizace, včetně magistrátu, mají také obecně vysokou míru proočkovanosti svých zaměstnanců i dostatečnou zásobu ochranných pomůcek a testů.

„S covidem-19 máme dva roky zkušeností, víme, co od onemocnění můžeme čekat a jsme po všech stránkách připraveni. Nicméně máme připraveny i krizové scénáře, abychom byli připraveni na všechny varianty, které mohou nastat. Nyní máme dostatek ochranných pomůcek i kolegů a kolegyň kteří na dispečinku i přímo v terénu pomohou pacientům, kteří nás budou potřebovat,“ vysvětlil ředitel Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy Petr Kolouch.

Mezi kriticky důležité městské společnosti patří Pražská plynárenská distribuce, Pražská energetika distribuce, Pražská vodohospodářská společnost, Pražské vodovody a kanalizace, Technologie hl. m. Prahy, Technická správa komunikací, Pražské služby a Dopravní podnik. Všechny společnosti jsou připravené na pravidelné testování zaměstnanců dvakrát v týdnu, které začne platit od 17. ledna.

„Ve všech klíčových městských společnostech je proočkovanost více než 80 procent druhou dávkou. Všechny společnosti mají vypracované krizové scénáře a organizační opatření, kterými se omezují kontakty mezi lidmi. Jednotlivé provozy jsou rozděleny tak, aby se zaměstnanci nepotkávali. Rozdělena je tedy administrativa, terénní pracovníci i dispečinky. Všechny společnosti jsou připravené na testování zaměstnanců a již i testování provádějí,“ vysvětlil radní hl. m. Prahy Jan Chabr.

Složky IZS i společnosti zajišťující služby města se shodly na tom, že pokud to nebude nutné, nebudou využívat takzvané pracovní karantény. Pokud by pak nutnost využití pracovní karantény nastala, nebudou takovým zaměstnancům primárně přidělovat práci, ve které by byli v kontaktu s veřejností. Vláda však zatím nevydala k pracovní karanténě metodický pokyn, proto je nutné počkat na jeho finální znění a podmínky.

„Co se týče tzv. pracovních karantén ve školách, bude záležet na tom, jak bude vypadat finální opatření které má dnes vydat vláda,” uvedl primátor Zdeněk Hřib a dodal: „Městské společnosti spravujících kritickou infrastrukturu a složky integrovaného záchranného systému v Praze jsou dle informací od jejich vedení na omikron připravené. Pro zásobování vodou, energiemi i zajištění svozu odpadu jsou zpracovány krizové plány. Dopravní podnik provádí potřebná opatření, stejně tak je na zvýšený nárůst počtu nakažených připravená i pražská záchranná služba. Včera mě také ubezpečil ředitel Svazu obchodu a cestovní ruchu Tomáš Prouza o tom, že by mělo být zajištěno zásobování a pohyb zboží.”

Na novou vlnu koronaviru reagují také Dopravní podnik hl. m. Prahy a ROPID, kteří zavádějí preventivní pravidla v MHD. U městských autobusových linek nebude možné nastupovat předními dveřmi. U městských i příměstských autobusových linek bude prostor předních dveří za první řadou sedadel zapáskován a sedadla v první řadě nebude možné využívat. U všech tramvají staršího typu, mimo 14T a 15T, nebude možné nastupovat předními dveřmi. Na spojích obsluhovaných tramvajemi 14T a 15T, kde je kabina řidiče úplně oddělena od prostoru pro cestující, bude možné i nadále nastupovat předními dveřmi. Podobná pravidla platila i v minulých vlnách koronaviru.

„Se znepokojením tento týden v Praze pozorujeme opětovně vysoké nárůsty počtu pozitivně testovaných osob na virus SARS-CoV-2 způsobujícího onemocnění covid-19. Čísla znovu prolamují dosavadní smutné pražské rekordy. Za středu 12. ledna to byl dosud druhý nejvyšší počet – 3 025 nově pozitivně testovaných. Praha je aktuálně v přepočtu na 100 000 obyvatel nejpostiženějším krajem v ČR, kdy ke včerejšku dosahuje počet pozitivně testovaných za poslední týden v uváděné hodnotě čísla 1 035. Vzrůstá zároveň počet lidí, kteří jsou pozitivně testováni podruhé. Od začátku ledna se ke včerejšku například procentuálně více než zdvojnásobil počet antigenně pozitivně testovaných žáků v pražských školách,“ poznamenala ředitelka pražské hygienické stanice Zdeňka Shumová.

Vzhledem k prokázané daleko vyšší nakažlivosti varianty omikron je z pohledu pražských hygieniků důležité Pražanům připomínat základní a známá preventivní opatření: zvážit omezení vzájemných sociálních kontaktů na nezbytné minimum, používat adekvátní ochranu dýchacích cest, dodržovat vzájemné, minimálně 1,5metrové rozestupy, kýchat či kašlat do kapesníku, případně do předloktí, pravidelně si mýt nebo dezinfikovat ruce a ve vnitřních prostorách pravidelně větrat. Jednoznačně nejúčinnějším preventivním doporučením i pro variantu covidu-19 omikron je očkování. Každý by měl zvážit očkování ve chvíli, kdy se ho toto očkování týká. Očkování výrazně pomáhá předcházet těžkým průběhům onemocnění a úmrtím, a to i v případech mutací covidu-19 delta a omikron, které nyní v našem prostředí převažují. U třetí dávky se protilátky vytvoří dříve než u dávek předchozích, proto to má smysl i nyní, v době počátku další vlny vyvolané mutací omikron. U varianty omikron je z aktuálních informací zřejmé, že dřívější prodělání onemocnění covid-19 pro tuto variantu vysoký ochranný faktor nemá.

„Variantu omikron v Praze detekujeme v plné síle: z hlášení laboratoří provádějících konfirmace nově pozitivně testovaných vzorků víme, že varianta omikron již v Praze tvoří více polovinu denních, nově pozitivně testovaných případů. V horizontu přibližně následujících dvou týdnů v Praze očekáváme další významné navyšování počtů pozitivně testovaných,“ doplnila Zdeňka Shumová.

Příloha: Výstup z jednání krizového štábu 14. 1. 2022

Ilustrační obrázek