13. 9. 2021

Ve dnech 25 – 31.7.2021 jsme měli možnost strávit příjemný týden v Parkhotelu v Sokolově. Pro některé z našich členů to bylo místo známé z loňského roku a to, že se sem rádi vrátili svědčí o tom, že zde byli spokojeni. Každý pobyt na stejném místě bývá ale odlišný od toho předešlého – je vždy stále co objevovat. Co však zůstalo stejné bylo vlídné přijetí, milé prostředí v hotelu i přilehlém zámeckém parku, možnost koupání v městském bazénu, upravené Staré náměstí s cukrárnou a předzahrádkami atd.

Také jídlo bylo opět výborné a obsluhující Zuzanka přispívala svou dobrou náladou k celkové pohodě u stolu. Nelze taky nezmínit místní obchod s oděvy a různými dárky, který byl hojně navštěvovaný a mnohé z nás opět obohatily svůj šatník. Na tento týden byly naplánované 2 větší výlety. Ten první byl hned den po příjezdu a navštívili jsme porcelánku Thun ve Staré Roli, která byla založena v roce1794. Jedná se o největšího českého výrobce užitkového porcelánu. Byli jsme rozděleni do 2 skupin, každá měla svého průvodce, který nás provedl celým provozem, z velké části moderně zmechanizovaným. Měli jsme možnost zhlédnout film o výrobě porcelánu a prohlédli jsme si i galerii výrobků. Bylo zajímavé seznámit se s tím, čím vším musí takový výrobek projít, než ho dostaneme do užívání.

Cílem našeho dalšího výletu byla návštěva Lorety ve Starém Hrozňatově. V západních Čechách je to nejznámější Loreta, kterou vybudovali v letech1664-1689 chebští jezuité. Střed areálu tvoří chýše Panny Marie, kopie nazaretského domku z Loreta v Itálii. Na stěnách ambitů visí obrazy z života Panny Marie, v Kapli křížů je sousoší Ukřižování. Po roce 1945, vysídlení většiny obyvatel německé národnosti a uzavření pohraniční oblasti areál Lorety zpustl. V roce 1992 vznikl spolek pro obnovu a podporu Lorety a od roku 2003 je Loreta veřejně přístupná pro poutníky i turisty. Celý areál je na vyvýšeném místě, je zde nádherný pohled do kraje. V den našeho výletu bylo velmi větrno, což mnohé odradilo od další prohlídky meditačního parku s restaurovanými barokními sochami. Jedno odpoledne měli zájemci možnost zúčastnit se okružní jízdy autobusem po okolí Sokolova, zvlášť pěkný byl pohled na hrad Loket, který jsme mohli vidět ze všech stran.

Další výlet byl den před odjezdem do Chebu, kde jsme byli již v loňském roce, tentokrát bez průvodce, a tak si mohl každý zvolit svůj vlastní program – procházku po krásném náměstí se známým Špalíčkem, přilehlé malebné uličky, nikdo ale neodolal ani posezení v některé z cukráren. Během týdne jsme každé ráno cvičili s naší cvičitelkou Miládkou Šafránkovou a následně si procvičovali paměť s Aničkou Zborníkovou. Byla u toho i legrace.  Z uvedeného je zřejmé, že program tohoto týdne byl skutečně bohatý a vydařený. Za to jsme vděčni naší předsedkyni A. Zborníkové, bez jejíž obětavosti a organizačních schopností bychom nemohli jet v této složité době „za hranice všedních dnů“ a zpříjemnit si život. Díky patří samozřejmě též ÚMČ Praha 19 za přízeň a významnou finanční podporu.

Jaroslava Vrbová, kronikářka STP MO Kbely

Ilustrační obrázek Ilustrační obrázek Ilustrační obrázek Ilustrační obrázek Ilustrační obrázek Ilustrační obrázek Ilustrační obrázek