Mobilní sběr nebezpečných odpadů a potravinářských olejů na území hl. m. Prahy v roce 2023

Mobilní (zastávkový) sběr – každoročně je realizováno zhruba 300 svozů po cca 8 zastávkách a občané zde mohou odevzdat všechny níže uvedené odpady. Od roku 2016 probíhá sběr také v sobotu a od roku 2019 je možné v rámci mobilního sběru odevzdávat také jedlé potravinářské tuky a oleje z domácností.

Aktuální harmonogram mobilního svozu odpadů

Praha 19, Praha–Satalice, Praha–Vinoř po – pá so
23.03. – ČT 1. križovatka ul. Benecká x Hanušova 15:00 – 15:20 08:00 – 08:20
10.06. – SO 2. križovatka ul. Bakovská x Toužimská (parkoviště u bývalé hasičské stanice) 15:30 – 15:50 08:30 – 08:50
20.09. – ST 3. križovatka ul. Letců x Radvanická 16:00 – 16:20 09:00 – 09:20
4. križovatka ul. Mladoboleslavská x Martinická 16:30 – 16:50 09:30 – 09:50
5. križovatka ul. Trabantská x Za školkou 17:00 – 17:20 10:00 – 10:20
6. križovatka ul. K Radonicům x K rybníčku 17:30 – 17:50 10:30 – 10:50
7. ul. Mladoboleslavská (parkoviště u hřbitova) 18:10 – 18:30 11:10 – 11:30
8. křižovatka ul. Mladoboleslavská x Lohenická 18:40 – 19:00 11:40 – 12:00

V rámci mobilního sběru jsou ZDARMA odebírány níže uvedené odpady:

NEBEZPEČNÉ:

 • ředidla
 • kyseliny a hydroxidy
 • lepidla a pryskyřice
 • fotochemikálie
 • pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní)
 • odpad s obsahem rtuti (např. rtuťové teploměry)
 • mazací oleje a tuky
 • barvy, tiskařské barvy
 • detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí a odmašťovací prostředky)
 • léky

Kapalné nebezpečné odpady musí být předány v pevně uzavřených nádobách!

OSTATNÍ:

 • jedlý olej a tuk (v uzavřených PET lahvích)

NELZE ODEVZDAT: stavební odpady, objemné odpady, elektrozařízení apod.

Nebezpečné odpady a potravinářské oleje mohou občané hl. m. Prahy odevzdávat zdarma. Před odevzdáním odpadů při mobilním sběru jsou občané povinni prokázat se občanským průkazem za účelem potvrzení trvalého pobytu na území Prahy. Upozorňujeme, že občané mohou využívat všechny trasy mobilního sběru na území města a není tedy nutné mít trvalý pobyt na území příslušné městské části, kde sběr aktuálně probíhá.
V případě, že svozové vozidlo nenaleznete na příslušné zastávce dle harmonogramu, kontaktujte řidiče tohoto vozidla na telefonním čísle čísle 284 098 887 nebo 284 098 888 (pevná linka je přesměrována na mobil v autě). Mobilní svoz zajišťují vždy dvě vozidla současně, je tedy nutné řidiči sdělit na jaké městské části a zastávce svozu se nacházíte. Není předem určeno, jaké vozidlo bude danou trasu svážet. Z tohoto důvodu se může stát, že budete muset kontaktovat obě telefonní čísla.

Ilustrační obrázek


Pokud zjistíte jakékoli nedostatky v oblasti nakládání s nebezpečným odpadem, neváhejte nás kontaktovat na tel.: 236 00 46 72.
Nebezpečné odpady, stejně jako další vytříditelné druhy odpadu je zakázáno ukládat do nádob na směsný odpad, nebo dalších nádob určených na jiné než nebezpečné odpady. V případě odložení nebezpečných odpadů do těchto nádob hrozí občanům pokuta ve výši do 100 000 Kč dle § 117 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.