Kdy probíhá odvoz – harmonogram

Harmonogram svozu bioodpadu v PDF příloze: Bioodpad jaro 2024 – Praha 19

Harmonogram svozu bioodpadu naleznete i jednotlivě v našem kalendáři akcí.

Jak objednat

Objednání BIO kontejneru online – Pražské služby a.s. na adrese https://www.psas.cz/bio/0-0

Ilustrační obrázek, text v článku
KONTEJNERY JSOU URČENY POUZE FYZICKÝM OSOBÁM, BYDLÍCÍM NA ÚZEMÍ NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI (PRAHA 19 – KBELY). PODNIKATELÉ MAJÍ POVINNOST ZE ZÁKONA Č. 541/2020 SB. ZAJISTIT SI ODVOZ ODPADU VZNIKLÉHO SVOU ČINNOSTÍ NA VLASTNÍ NÁKLADY

Sběrné dvory na území Prahy
Odpady vznikající v domácnosti či při práci na zahradě vyjma směsného odpadu mohou občané odkládat v určeném množství do sběrných dvorů, které pro tento účel zřídilo Hlavní město Praha. Zdarma mohou sběrné dvory využívat všichni občané s trvalým pobytem na území hlavního města.
Za úhradu mohou sběrné dvory využívat podnikatelé, firmy a osoby, které neprokážou svůj trvalý pobyt na území hlavního města. Tato úhrada kryje náklady na další využití nebo odstranění odpadu.
Ceník sběrných dvorů je k nahlédnutí na jednotlivých sběrných dvorech.

Nejbližší Sběrné dvory hl. m. Prahy
Sběrný dvůr hl. m. Prahy
Praha 19 Jilemnická/Bohdanečská, Praha 9, provozovatel: Pražské služby, a.s.
po – pá 8.30 – 18 hod. (v zimě do 17 hod.) so 8.30 – 15 hod.

Praha 19 K Cihelně 420, Praha 9, provozovatel: Ipodec-Čisté město, a.s.

Co patří do kontejnerů

Zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce a zeleniny, staré pečivo, slupky a zbytky rostlin, čajové sáčky, kávová sedlina, piliny, odpad ze zahrad (posekaná tráva, nadrcené větve, spadané ovoce, listí) a jiné.

Co nepatří do kontejnerů

Uhelný popel, olej, plasty, sáčky z vysavače, pleny, odpad, který není biologicky rozložitelný, fritovací olej, uhynulá zvířata apod.

Co se s ním děje dál

Biologicky rozložitelný odpad se ze sběrných nádob sváží na okolní kompostárny (rozklady hmoty za přístupu kyslíku). Bioodpad je samozřejmě možné využit i pro vlastní kompost. Kompostovat lze na balkoně, v bytě anebo na zahrádce. Lze také využít tzv. vermikompostování, kdy se pro lepší tvorbu kompostu využívají speciálně vyšlechtěné žížaly.