Telefon: 731 626 416

Ilustrační obrázek

Kde je sběrný dvůr umístěn

Jilemnická/Bohdanečská

Otevírací doba

pondělí – pátek…8:30-18:00 (v zimě do 17 hod.)
Sobota…………….8:30-15:00

Doplňková informace

Ve sběrném dvoře mohou občané s trvalým bydlištěm na území Hl. m. Prahy bezplatně
předávat následující druhy odpadů:

 • objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti)
 • suť z bytových úprav v množství do 1m3
 • dřevěný odpad
 • odpad z údržby zeleně
 • kovový odpad
 • papír, sklo, plasty, nápojové kartony
 • pneumatiky – za poplatek dle velikosti
 • vyřazená elektrozařízení (lednice, pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa…)

A zdarma pro všechny občany hl.m. Prahy; (vždy je nutno se prokázat platným občanským průkazem)

 • nebezpečné složky komunálního odpadu:
  • baterie a akumulátory
  • rozpouštědla
  • nádoby od sprejů
  • zahradní chemie
  • mazací oleje a tuky
  • ředidla a barvy
  • léky a teploměry
  • kyseliny a hydroxidy
  • lepidla a pryskyřice
  • detergenty (odmašťovací přípravky)
  • fotochemikálie
  • pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelů, odstraňování plísní)
  • zářivky a výbojky

 

Bližší info a služby pro občany nad 70 let a občany se zdravotním omezením vlastnící průkaz ZTP naleznete na následujícím odkazu: https://www.psas.cz/sberne-dvory