Systém svozu komunálního odpadu a úklid kolem „popelnic“ v Praze

Informace o svozu komunálního odpadu naleznete v následující příloze. K dispozici je v různých jazycích.

Na území hl. m. Prahy je v současné době rozmístěno přibližně 118 tisíc sběrných nádob na směsný komunální odpad o objemu 70 – 1 100 l, jejichž svoz a výsyp je pravidelně zajišťován určenými svozovými společnostmi. Četnost jejich svozu se pohybuje v rozmezí 1 x 14 dní až 7 x týdně. Počet nádob neustále roste v závislosti na rostoucí zástavbě a zvyšujícím se počtu obyvatel města.

Povinnost objednat si sběrné nádoby na směsný odpad je v podmínkách hl. m. Prahy uložena vlastníkovi objektu, který je povinen objednat dostatečný objem těchto nádob v závislosti na počtu osob, které daný objekt využívají. Tato povinnost je vlastníkovi dána tzv.“ vyhláškou o odpadech“, jedná se o vyhlášku č. 5/2007 Sb. Hl. m. Prahy, kde je v § 6 uvedeno, že vlastník objektu: „zajistí u svozové společnosti dostatečný objem sběrných nádob na směsný odpad, doporučený objem podle druhu objektu je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky“

Doporučený objem sběrných nádob pro počet osob využívající daný objekt se stanovuje dle typu zástavby. Pro zástavbu rodinných domů činí 4 l/osobu a den, pro činžovní zástavbu činí 4 – 6 l/osobu a den, a pro sídlištní zástavbu by měly být sběrné nádoby dimenzovány na 5 – 7 l/osobu a den. Tato litráž je pouze doporučená, pokud např. domácnosti své odpady důsledně třídí, je možné si objednat velikost nádoby a frekvenci jejího vývozu „na míru“, v souladu se zásadou „čím víc vytřídíš, tím méně platíš“. Cena za nádobu se tedy v Praze odvíjí od její velikosti a četnosti vývozu. Systém je pro občany nastaven motivačně v souladu s environmentálními principy, se kterými pracuje jak národní, tak evropská odpadová legislativa.

Pokud jsou u nemovitosti nádoby permanentně přeplňovány, je potřeba ověřit, zda vlastník objektu u svozové společnosti objednal dostatečný počet sběrných nádob, případně dostatečnou četnost jejich svozu. Bohužel vlastníci velice často spoléhají na to, že svozová společnost odveze vše, co je odhozeno mimo sběrné nádoby. K těmto nádobám je odkládáno prakticky cokoliv – nejčastěji se jedná o objemný odpad (matrace, kusy nábytku, křesla) ale i vysloužilá elektrozařízení jako jsou TV a PC monitory, lednice nebo mikrovlnky.

Děkujeme, že udržujete Vaše sběrná místa v čistotě.

Ilustrační obrázek