VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ KONTEJNERY VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

Na pokyn Magistrátu hl. m. Prahy umísťujeme do vybraných ulic velkoobjemové kontejnery, které jsou určeny pro občany k odevzdávání některých objemných odpadů.

  • Kontejner je obvykle do ulice přistaven odpoledne po dobu 4 hodin.
  • Přistavení do dané ulice probíhá přibližně jednou za měsíc a konkrétní den přistavení je předem stanoven a avizován buďto na internetových stránkách úřadu městské části, v obecních periodikách, nebo můžete termín vyhledat v mapě velkoobjemových kontejnerů provozované městem Prahou, zde najdete návod na používání této mapy.

CO DO VELKOOBJEMOVÉHO KONTEJNERU PATŘÍ:

nábytek, koberce, linolea (a další podlahové krytiny), lyže, snowboardy, jízdní kola, kočárky, automobilová skla, zrcadla, sanitární keramika (umyvadla, WC mísy), větve stromů

CO DO VELKOOBJEMOVÉHO KONTEJNERU NEPATŘÍ:

elektrospotřebiče, zářivky, výbojky, LED svítidla, baterie, pneumatiky, nebezpečné odpady, stavební odpady (sutě a stavební materiály), bioodpad (kompostovatelná zeleň)

Ilustrační obrázek