1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace.

ŽÁDOST O VYDÁNÍ RYBÁŘSKÉHO LÍSTKU

4. Základní informace k životní situaci.

Rybářský lístek je povinen mít u sebe každý, kdo loví ryby v rybářském revíru.

Rybářský lístek se vydává s dobou platnosti: 30 dní, 1 rok, 3 roky, 10 let nebo na dobu neurčitou.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzické osoby, pokud mají zájem o lov ryb v rybářských revírech.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podejte písemnou žádost s uvedením veškerých náležitostí.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podejte písemnou žádost s uvedením veškerých náležitostí.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Rybářské lístky pro občany s trvalým pobytem na území Hl. m. Prahy vydávají příslušné úřady městských obvodů dle místa trvalého pobytu žadatele.

Úřad městské části Praha 19, Odbor životního prostředí, dopravy a místního hospodářství, Železnobrodská 825, Praha 9 – Kbely, 1. patro

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 19, Odbor životního prostředí, dopravy a místního hospodářství, Železnobrodská 825, Praha 9 – Kbely, 1. patro

Referent – 1. patro, kancelář č. 5
Odpadové hospodářství, vydávání loveckých a rybářských lístků
Ing. Richard Weinert
286 85 01 84
V pracovní hodiny úřadu

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • občanský průkaz,
 • doklad o získané kvalifikaci, kterým je  buď osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku nebo dříve vydaný rybářský lístek; to neplatí pro  rybářský lístek s platností na 30 dnů.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

písemná žádost o vydání rybářského lístku (bez formuláře)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • Vydání rybářského lístku s dobou platnosti
  • 30 dní – 200 Kč
  • 1 rok – 100 Kč
  • 1 rok pro osoby mladší 15 let, nebo studující rybářství, nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání, nebo funkce – 50 Kč
  • 3 roky – 200 Kč
  • 3 roky pro osoby mladší 15 let, nebo studující rybářství, nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání, nebo funkce – 100 Kč
  • 10 let – 500 Kč
  • 10 let pro osoby mladší 15 let, nebo studující rybářství, nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání, nebo funkce – 250 Kč
  • na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let – 1 000 Kč
  • na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let studující rybářství, nebo osoby starší 15 let, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání, nebo funkce – 500 Kč

  Poplatek lze uhradit v pokladně ÚMČ Praha 19 v hotovosti nebo kartou

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou stanoveny správním řádem, zpravidla na počkání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě odmítnutí vydání rybářského lístku, se můžete do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí odvolat ke MHMP, odboru životního prostředí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Kdo neoprávněně chytá ryby, může mu být uložena pokuta až do výše 8.000 Kč nebo zákaz činnosti do 1 roku.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstvo zemědělství ČR

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí, dopravy a místního hospodářství

26. Kontaktní osoba

Úřad městské části Praha 19, Odbor životního prostředí, dopravy a místního hospodářství, Železnobrodská 825, Praha 9 – Kbely, 1. patro

Referent – 1. patro, kancelář č. 5
Odpadové hospodářství, vydávání loveckých a rybářských lístků
Ing. Richard Weinert
286 85 01 84

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

23. 9. 2021

28. Popis byl naposledy aktualizován

23. 9. 2021

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace