Životní situace Odbor Téma
Užití znaku MČ Praha 19 Kancelář starosty Povolení
Žádost o vydání rybářského lístku Odbor životního prostředí, dopravy a místního hospodářství Povolení
Žádost o vydání loveckého lístku Odbor životního prostředí, dopravy a místního hospodářství Povolení