1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace.

UŽITÍ ZNAKU MČ PRAHA 19

4. Základní informace k životní situaci.

Podle § 34 písm. a) zákona 128/2000 Sb. mohou jiné subjekty užívat znak obce jen s jejím souhlasem.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická nebo právnická osoba

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Povolení k užití znaku obce uděluje Rada MČ Praha 19 na základě žádosti podané osobně v pracovních dnech přes podatelnu úřadu MČ Praha 19, poštou nebo elektronicky.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti podané osobně v pracovních dnech přes podatelnu úřadu MČ Praha 19, poštou nebo elektronicky.

písemná žádost (bez formuláře) s uvedením:

 • účelu užití znaku
 • v případě užití znaku na tiskoviny – datum vydání (konání akce) a množství tiskovin (příp. vzor)
 • v případě užití znaku na výrobek určený k prodeji se vyžaduje předložení vzorku, plánovaného množství a předpokládané prodejní ceny (dle ceny se vyměřuje výše úplaty za užití znaku)
 • V případě umístění znaku na webových stránkách je žadatel povinen umístit znak včetně odkazu na webovou prezentaci obce www.praha19.cz

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 19, Odbor kancelář starosty, Semilská 43/1, 197 00

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 19, Odbor kancelář starosty, Semilská 43/1, 197 00

Sekretariát starosty 1.patro, kancelář č. 107
Hana Růžková
284 0808 81
Hana Ruzkova@kbely.mepnet.cz

Sekretariát starosty 1.patro, kancelář č. 107
Kamila Leiblová
284 0808 24
Kamila.Leiblova@kbely.mepnet.cz

V pracovní hodiny úřadu

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • Není stanoveno

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

písemná žádost (bez formuláře) s uvedením:

 • účelu užití znaku
 • v případě užití znaku na tiskoviny – datum vydání (konání akce) a množství tiskovin (příp. vzor)
 • v případě užití znaku na výrobek určený k prodeji se vyžaduje předložení vzorku, plánovaného množství a předpokládané prodejní ceny (dle ceny se vyměřuje výše úplaty za užití znaku)
 • V případě umístění znaku na webových stránkách je žadatel povinen umístit znak včetně odkazu na webovou prezentaci obce www.praha19.cz

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • v případě užití znaku na výrobek určený k prodeji se vyžaduje předložení vzorku, plánovaného množství a předpokládané prodejní ceny (dle ceny se vyměřuje výše úplaty za užití znaku, pokud se Rada MČ Prahy 19 neusnese jinak)
 • Poplatek lze uhradit v pokladně ÚMČ Praha 19 v hotovosti nebo kartou

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Není stanovena, zpravidla do 30 dní. V případě schválení žádosti Radou MČ Prahy 19, bude žadateli poskytnut znak v grafickém formátu.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Barevné a výtvarné provedení znaku nelze měnit a je zakázáno jejich užívání způsobem, kterým by se projevovala neúcta k tomuto symbolu.
V případě umístění znaku na webových stránkách je žadatel povinen umístit znak včetně odkazu na webovou prezentaci MČ Praha 19 www.praha19.cz
Všichni uživatele tohoto symbolu jsou povinni dbát, aby nedocházelo k jeho poškození, zneuctění a znevážení.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Zasláním žádosti elektronickou poštou – podatelna@kbely.mepnet.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze

18. Jaké jsou související předpisy

 • Zákon o obcích 128/2000 Sb.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor kancelář starosty

26. Kontaktní osoba

Úřad městské části Praha 19, Odbor kancelář starosty, Semilská 43/1, 197 00

Sekretariát starosty 1.patro, kancelář č. 107
Hana Růžková
284 0808 81
Hana Ruzkova@kbely.mepnet.cz

Sekretariát starosty 1.patro, kancelář č. 107
Kamila Leiblová
284 0808 24
Kamila.Leiblova@kbely.mepnet.cz

V pracovní hodiny úřadu

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

23. 9. 2021

28. Popis byl naposledy aktualizován

23. 9. 2021

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace