1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace.

ŽÁDOST O VYDÁNÍ LOVECKÉHO LÍSTKU

4. Základní informace k životní situaci.

Lovecký lístek je povinen mít u sebe každý, kdo loví zvěř.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba, která má zájem lovit zvěř.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínky pro vydání loveckého lístku :

 • složení zkoušky z myslivosti nebo dosažení předepsaného vzdělání
 • dosažení věku 16 let
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost
 • pojištění dle zákona o myslivosti.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podejte písemnou žádost s uvedením veškerých náležitostí.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Lovecké lístky pro občany s trvalým pobytem na území Hl. m. Prahy vydávají příslušné úřady městských obvodů dle místa trvalého pobytu žadatele.

Úřad městské části Praha 19, Odbor životního prostředí, dopravy a místního hospodářství, Železnobrodská 825, Praha 9 – Kbely, 1. patro

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 19, Odbor životního prostředí, dopravy a místního hospodářství, Železnobrodská 825, Praha 9 – Kbely, 1. patro

Referent – 1. patro, kancelář č. 5
Odpadové hospodářství, vydávání loveckých a rybářských lístků
Ing. Richard Weinert
286 85 01 84
V pracovní hodiny úřadu

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • občanský průkaz, cestovní pas (cizinec)
 • doklad o složení zkoušky z myslivosti nebo doklad o složení zkoušky z myslivosti na vysoké škole nebo doklad o studiu na střední nebo vyšší odborné škole, na které je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem nebo doklad opravňující k lovu v cizině (cizinec)
 • doklad o pojištění dle zákona o myslivosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

písemná žádost o vydání loveckého lístku (bez formuláře)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • Správní poplatky jsou stanoveny podle délky platnosti loveckého lístku :
  • na 1 den 30 Kč,
  • na 5 dní 50 Kč,
  • na 30 dní 70 Kč,
  • na 6 měsíců 100 Kč,
  • na 1 rok 150 Kč,
  • na dobu neurčitou 1 000 Kč.

  Poplatek lze uhradit v pokladně ÚMČ Praha 19 v hotovosti nebo kartou

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou stanoveny správním řádem, zpravidla na počkání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě odmítnutí vydání loveckého lístku, se můžete do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí odvolat k MHMP, odboru životního prostředí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Tomu kdo neoprávněně loví zvěř, může mu být uložena pokuta až do výše 30.000 Kč nebo zákaz činnosti do 2 let.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstvo zemědělství ČR

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí, dopravy a místního hospodářství

26. Kontaktní osoba

Úřad městské části Praha 19, Odbor životního prostředí, dopravy a místního hospodářství, Železnobrodská 825, Praha 9 – Kbely, 1. patro

Referent – 1. patro, kancelář č. 5
Odpadové hospodářství, vydávání loveckých a rybářských lístků
Ing. Richard Weinert
286 85 01 84

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

23. 9. 2021

28. Popis byl naposledy aktualizován

23. 9. 2021

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace