4. 1. 2024

Upozorňujeme na změny v ověřování podpisů platné od 1. ledna 2024. Na základě zákona č. 414/2023 Sb. dochází ke zvýšení správního poplatku za ověření podpisu z dosavadních 30,- Kč na 50,- Kč. Při ověření podpisu již zároveň není možné, aby žadatel prokazoval svoji totožnost řidičským průkazem.

Ilustrační obrázek, text v článku