16. 11. 2021

Při otevření nové školní budovy se radnice snažila doplnit i prvky pro bezpečnost dětí. Jsou zde přechody pro chodce, radar, donedávna tu byly montované polštáře, ráno na dvou přechodech hlídá městská policie. Zpomalovací polštáře sice pomohly, ale bylo to dočasné řešení, které rušilo místní obyvatele hlukem. Městská část proto usilovala o řešení trvalé.

Po několika letech se podařilo získat souhlasy se stavbou zpomalovacího prahu. To ale není všechno. Rekonstruují se obě autobusové zastávky „Sportovní centrum Kbely“ a vjezdy do ulic. Jaký je výsledek: „Závodníci“, kteří objíždějí Čakovice přes Kbely a snaží se rychle profrčet kolem školy, budou muset zpomalit na zpomalovacím prahu u Pelnářovy a Hrušovické. Vjezdy do Hrušovické a do Pelnářovy budou jasnou součástí obytné zóny. Budou opraveny zastávky včetně bezbariérového přístupu, který je u školy zvláště žádoucí. A přibydou nové přístřešky. Přechod u Hrušovické bude přisvětlený. Město za celou akci zaplatí kolem deseti milionů.

Proč celá akce trvá měsíc? V rámci rekonstrukce bylo třeba rekonstruovat i inženýrské sítě. Někteří možná viděli změť kabelů u zastávky ve směru do centra. Kabely musejí být vykopány ručně. Nejvíc práce zabrala čtyři metry hluboká jáma pro vybudování nového kanálu a připojení na kanalizaci, aby se před prahem nedělaly louže. I nová zastávka před školou zabrala hodně času, protože na usazení kvalitních zastávkových panelů bylo potřeba vykopat pořádné základy. Každá činnost také vyžaduje technologické přestávky, například na zatvrdnutí betonu. Na stavbě se pracovalo, co to šlo. Někdy i za silného větru a deště. Díky tomu stavba skončila oproti původnímu plánu o dva týdny dříve.

Odd. dopravy ÚMČ Praha 19