17. 1. 2022
https://www.mpsv.cz/documents/20142/372781/socialni_pracovnik_1024x145.jpg/a5fa8a91-e069-82df-6d2a-5d0bab0fb5ba?t=1640097491129
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, včetně nákladů na energie
K úhradě nákladů na bydlení, včetně energií, můžete využít příspěvek na bydlení.
 
O příspěvek na bydlení se žádá na Úřadu práce a posuzují se vaše čisté příjmy, resp. příjmy vaší rodiny a uhrazené náklady na bydlení (jejich průměr za minulé kalendářní čtvrtletí; náklady obsahují celkové náklady na bydlení včetně energií) a je třeba splnit tři podmínky:
 
1.   bydlíte v bytě na základě nájemní smlouvy, podnájemní smlouvy, služebnosti (věcného břemene) nebo jste vlastníkem bytu nebo domu, popř. jste členem bytového družstva
2.   30 % vašich příjmů (v Praze 35 %) – tj., že se Váš příjem vynásobí 0,3 a v Praze 0,35 – vám nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3.   30 % vašich příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení – ty najdete níže v tabulce (řiďte se počtem osob ve vaší rodině a velikostí obce, kde žijete).
 
Normativní náklady na bydlení v 2022 pro:
 
a) nájmy a podnájmy
 
Počet osob v rodině podle
Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč
 
Praha
více než
100 000
50 000 –
99 999
10 000 –
49 999
 
do 9 999
jedna
10 121
8 271
7 935
6 929
6 746
dvě
13 629
11 097
10 637
9 261
9 010
tři
18 312
15 000
14 399
12 599
12 271
čtyři a více
22 495
18 502
17 777
15 606
15 211
b) družstevní bydlení, vlastní bydlení a bydlení na základě služebnost (věcného břemene)
 
Počet osob
v rodině podle
Měsíční náklady na bydlení v Kč
jedna
6 232
dvě
8 432
tři
11 561
čtyři a více
14 368
POZOR: Pro nárok na příspěvek na bydlení se počítají příjmy všech osob, které spolu skutečně žijí v jedné domácnosti, nepočítají se jen příjmy nezaopatřených dětí (studující děti do 26 let).
 
Příklad 1:
·      Starobní důchodce s penzí ve výši 10 000 Kč
·      Bydlí v Praze ve vlastním bydlení
·      Skutečné náklady na bydlení 6 000 Kč
·      35 % příjmů = 3 500 Kč
·      Normativní náklady na bydlení 6 232 Kč
Podmínka 1 = náklady na bydlení jsou vyšší než 35 % příjmů – zde splněno (6 000 je větší než 3 500)
Podmínka 2 = 35 % příjmů je nižší než normativní náklady na bydlení – zde splněno (3 500 je nižší než 6 232)
 
Výpočet příspěvku na bydlení:
 
Příspěvek na bydlení = skutečné náklady na bydlení (nejvýše do normativních nákladů na bydlení) – 0,30 (0, 35 v Praze) x příjmy rodiny (jsou-li příjmy nižší, než je životní minimum rodiny, počítá se s životním minimem rodiny)
Příspěvek na bydlení = 6 000 – (0,35 x 6 000)
Příspěvek na bydlení = 6 000 – 3 500
Příspěvek na bydlení = 2 500
 
Výše příspěvku na bydlení bude 2 500 Kč
Příklad 2:
·      Rodina 2 dospělí + 2 děti (5 a 8 let)
·      Příjem obou rodičů ve výši minimální mzdy plus přídavek na děti: 29 940 + (1 130 + 1 270 = 2 400), celkový příjem rodiny je 32 340 Kč
·      Bydlí v nájemním bytě v obci o velikosti 45 tis. obyvatel
·      Skutečné náklady na bydlení 15 000 Kč
·      30 % příjmů = 9 702 Kč
·      Normativní náklady na bydlení 15 606 Kč
Podmínka 1 = náklady na bydlení jsou vyšší než 30 % příjmů – zde splněno (15 606 je větší než 9 702)
Podmínka 2 = 30 % příjmů je nižší než normativní náklady na bydlení – zde je splněno (9 702 je menší než 15 606)
 
Výpočet příspěvku na bydlení:
 
Příspěvek na bydlení = skutečné náklady na bydlení (nejvýše do nákladů na bydlení) – 0,30 (0, 35 v Praze) x příjmy rodiny (jsou-li příjmy nižší, než je životní minimum rodiny, počítá se s životním minimem rodiny)
Příspěvek na bydlení = 15 606 – (0,30 x 32 340)
Příspěvek na bydlení = 15 606 – 9 702
Příspěvek na bydlení = 5 904
 
Výše příspěvku na bydlení bude 5 904 Kč
Pokud Vám po zaplacení nákladů na bydlení ani s pomocí příspěvku na bydlení nezbude tzv. částka životního minima (výpočet najdete ZDE), nebo pokud bydlíte v nestandardním bydlení (např. ubytovna, nebytový prostor, ubytování pro rekreaci), nebo máte jiný smluvní vztah k nemovitosti, než je vlastnické nebo družstevní bydlení, nájem, podnájem, služebnost, je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek na bydlení.
 
POZOR: Pro doplatek na bydlení se již kromě příjmů (které se posuzují čisté jako průměr za 3 předchozí měsíce od měsíce podání žádosti; hledí se na podstatný pokles příjmu) a nákladů na bydlení (posuzují se v aktuálním měsíci) posuzuje také skutečnostzda si osoba může sama zvýšit příjem vlastním přičiněním.
 
Bližší informace k dávkám na bydlení najdete na internetových stránkách Úřadu práce ČR ZDE nebo ZDE.
 
Žádost o obě dávky podávejte na kontaktním pracovišti ÚP ČR. Žádosti lze podávat přes podatelnu ÚP ČR, zaslat poštou či prostřednictvím datové schránky.
 
Tištěné formuláře žádostí jsou k dispozici na všech kontaktních pracovištích ÚP ČR a v elektronické podobě ZDE (příspěvek na bydlení) nebo ZDE (doplatek na bydlení).
 
Podrobnosti k možnému nároku na uvedené dávky Vám dle vaší konkrétní situace sdělí zaměstnanci Úřadu práce ČR (kontakty viz výše) nebo telefonicky na 800 779 900 nebo emailem na callcentrum@uradprace.cz
Pomoc s úhradou nedoplatku vyúčtování v režimu dodavatele poslední instance (DPI)
V situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi, tzv. MIMOŘÁDNÉ OKAMŽITÉ POMOCI, konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV.
Ilustrační obrázek