Ilustrační obrázek

Zlomový den pro zdravotní středisko

Úterý 18. 4. 2023 byl zlomový den, neboť byla předána rozestavěná rekonstrukce zdravotního střediska nové zhotovitelské firmě k jeho dokončení. Předcházelo tomu v srpnu 2022 náhlé opuštění stavby firmou ACG-Real s.r.o., která tím způsobila téměř roční zastavení stavby, když ještě před tím byl několikrát termín dokončení firmou posouván. K tomu je potřeba objektivně poznamenat, že … Více
Ilustrační obrázek

Radnice pomůže občanům, kteří se dostali do svízelné situace, poskytnutím souhrnných informací o možné pomoci

Veškeré informace, ať se týkají jednorázového příspěvku pro děti či příspěvek na bydlení, mimořádná pomoc a jiné dávky – pomoc v hmotné nouzi a další, naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, v úvodu je možnost výběru dle potřeby. Bližší informace Vám poskytne pí. Báčová, sociální pracovnice na adrese Borovnická 33, Praha 9 – … Více
Ilustrační obrázek

„Kdy už bude otevřeno zdravotní středisko?“

Odpověď na otázku : „Kdy už bude otevřeno zdravotní středisko?“, není jednoduchá. Aktuálně přinášíme informaci k situaci zastavení dokončení zdravotního střediska : Ve středu 17. 8. 2022 proběhl pravidelný kontrolní den na rekonstruovaném zdravotním středisku, kde jsme si odškrtávali, které nedodělky byly dohotoveny s tím, že 28. 8. 2022 přiveze firma vchodové dveře, namontují se chybějící … Více