11. 8. 2023

Změna přidělování státního humanitárního ubytování osobám žádajícím o dočasnou ochranu ve Středočeském kraji

Od 1. 9. 2023 bude státní humanitární ubytování do všech okresů Středočeského kraje přidělováno pouze na KACPU Kladno a KACPU Kutná Hora.

Státní humanitární ubytování je poskytováno jako prvotní pomoc osobám, které prchají před ozbrojeným konfliktem na Ukrajině a nemají v České republice zatím zajištěno ubytování vlastní.

Více informací ke státnímu humanitárnímu ubytování naleznete na stránce Státní humanitární ubytování od1. 7. 2023.

Pokud chcete žádat o přidělení státního humanitárního ubytování ve Středočeském kraji, obraťte se na KACPU Kladno nebo KACPU Kutná Hora. Státní humanitární ubytování je na těchto KACPU přidělováno do všech okresů Středočeského kraje.

Pokud máte zajištěno vlastní ubytování a potřebujete požádat pouze o dočasnou ochranu, navštivte KACPU podle adresy, kde budete bydlet.

Detailní odkaz: https://frs.gov.cz/zmena-pridelovani-statniho-humanitarniho-ubytovani-osobam-zadajicim-o-docasnou-ochranu-ve-stredoceskem-kraji/


Od 1. 9. 2023 bude krátkodobé přístřeší poskytováno pouze v Brně a Ostravě.

Krátkodobé přístřeší je možné přidělit osobám, které čekají na otevření KACPU (viz úřední hodiny) nebo těm, které čekají na udělení dočasné ochrany a nemají zajištěno vlastní ubytování. Místa poskytující krátkodobé přístřeší budou otevřena nepřetržitě v Brně, Ostravě.

Detailní odkaz: https://frs.gov.cz/pridelovani-kratkodobeho-pristresi-osobam-zadajicim-o-docasnou-ochranu-v-ceske-republice/

Ilustrační obrázek, text v článku

Ilustrační obrázek, text v článku