Ilustrační obrázek, text v článku

Aktuality na Informačním portálu pro cizince

Změna přidělování státního humanitárního ubytování osobám žádajícím o dočasnou ochranu ve Středočeském kraji Od 1. 9. 2023 bude státní humanitární ubytování do všech okresů Středočeského kraje přidělováno pouze na KACPU Kladno a KACPU Kutná Hora. Státní humanitární ubytování je poskytováno jako prvotní pomoc osobám, které prchají před ozbrojeným konfliktem na Ukrajině a nemají v České … Více
Ilustrační obrázek, text v článku

Držitel dočasné ochrany v ČR po 1. 7. 2023// тимчасовии захист в ЧР після 01.07.2023

Praktické doporučení k postupu v udržení nebo zajištění bydlení a dávkové podpory určené držitelům dočasné ochrany. Практичні рекомендації щодо утримання або забезпечення житла та пільгової підтримки осіб, які мають тимчасовий захист. Úřad vlády, Oddělení adaptace a integrace, červen 2023 Ukrajina
Ilustrační obrázek

Změna struktury KACPU / Зміна структури KACPU

Fungování Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině po 1. 4. 2023. / Функціонування Регіональних центрів допомоги Україні після 1.4.2023 року.   Od 1. 4. 2023 přechází koordinace aktivit Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině (KACPU) pod Ministerstvo vnitra. KACPU budou i nadále fungovat ve všech krajích České republiky a budou poskytovat asistenci osobám prchajícím před ozbrojených konfliktem … Více
Ilustrační obrázek

STÁTNÍ PODNIK VTÚ, S. P. PŘEDÁ MOVITÝ DAR MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 19 NA VYBAVENÍ BYTŮ ZŘIZOVANÝCH PRO UKRAJINSKÉ UPRCHLÍKY

Vojenský technický ústav, s. p. se ve spolupráci s Městskou částí Praha 19 zapojil do pomoci uprchlíkům z Ukrajiny. Podnik formou účelového daru poskytne bílou techniku, jako jsou pračky, ledničky a vařiče, pro zařízení humanitárních bytů, které městská část urychleně pro tento účel připravuje. Darovací smlouvu podepsal ředitel státního podniku Ing. Petr Novotný a starosta … Více
Ilustrační obrázek

ROZHODNUTÍ O PROMINUTÍ MÍSTNÍHO POPLATKU Z POBYTU Z DŮVODU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu z důvodu mimořádné události Úřad městské části Praha 19 jako správce místních poplatků, podle ustanovení § 16b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“) a podle ustanovení § 259 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění … Více
Ilustrační obrázek

ASISTENČNÍ CENTRUM POMOCI UKRAJINĚ

Praha otevřela Asistenční centrum pomoci Ukrajině na Mariánském náměstí. K dispozici bude všem lidem prchajícím před válkou. Hlavní město ve spolupráci se Středočeským krajem spustilo k dnešnímu dni provoz Asistenčního centra pomoci Ukrajině v Ústřední budově Městské knihovny v Praze. Zástupci policie, úřadů nebo například Českého červeného kříže se zde postarají o osoby, které kvůli … Více
Ilustrační obrázek

OTEVŘENÍ ORDINACE PRO UKRAJINSKÉ UPRCHLÍKY

Společnost Renturi se rozhodla pro aktivní zapojení v rámci pomoci lidem, kteří jsou zasaženi válečným konfiktem na Ukrajině, a to otevřením ordinace se zaměřením na všeobecné lékařství a preventivní lékařskou péči. Všem lidem, kteří prchají před válkou, pomůžeme s pokrytím nákladů a zajištěním základní lékařské pomoci. V ordinaci bude přítomen praktický lékař a zdravotní sestra, … Více