Ilustrační obrázek, text v článku

Mateřská škola Letců ve Kbelích pomáhá Motýlku

Mnohokrát děkujeme Mateřské školce Letců ve Kbelích, za jejich krásný nápad uspořádat sbírku pro Motýlek! V rámci jejich každoročního Jarního jarmarku prodávalidíla dětí rodičům a ostatním návštěvníkům. Výtěžek této jedinečné akce nám vynesl neskutečných 36.656,-Kč! Celou částku jsme vložili na sbírkový účet a finance použijeme na aktivity pro naše klienty. Díky všem účastníkům jarmarku, zejména panu řediteli Mgr. Jaroslavu Ptáčníkovi, DiS … Více
Ilustrační obrázek, text v článku

Otevření MŠ Albatros a vybudování nových tříd ZŠ Praha - Kbely v prostorách MŠ Albrechtická

Základní škola se dlouhodobě potýká s nedostatkem prostor pro svou výuku. V uplynulých letech byly odborné učebny nahrazeny kmenovými, protože bylo potřeba zajistit dostatečnou kapacitu pro kbelské děti. Postupně tak základní škola přišla o tyto odborné učebny: interaktivní učebnu, učebny dějepisu, přírodopisu, dílny a dvě sborovny. Jelikož v naší městské části byla vybudována nová mateřská … Více
Ilustrační obrázek

Informace k budoucí mateřské škole Albatros

Městská část zahájila kroky k převzetí novostavby mateřské školky Albatros v Sedlářově ulici od firmy SKANSKA. Nyní probíhá výběrové řízení na gastro vybavení, dále bude následovat interiér a během dubna pak hodláme převzít zkolaudovaný objekt do majetku. Dále musíme od května do června uskutečnit důležité legislativní kroky, tj. zřízení příspěvkové organizace, vybrat v konkurzu ředitele/ku a v případě úspěšného … Více
Ilustrační obrázek

Nová soukromá základní škola ve Kbelích, PED ACADEMY KBELY

Nedaleko centra Kbel vznikají Nové Kbely. Čtvrť, která si zachovává jedinečnou poetiku a ráz, vycházející z jejích industriálních kořenů někdejší továrny na výrobu automobilů a letadel. Území prochází citlivou revitalizací a novou výstavbou. A právě v tomto místě otevře PED Academy, i díky podpoře městské části Prahy 19, již svoji druhou školu PED Academy School … Více
Ilustrační obrázek

Konkurzní řízení - ředitel/ka ZŠ Praha - Kbely

Ve středu 12. 10. 2022 proběhl konkurz na ředitele/ku ZŠ Praha – Kbely se třemi uchazeči, kteří splnili formální náležitosti stanovené v podmínkách konkurzního řízení. Konkurz probíhal pohovorem s uchazeči, který vyplýval i z jejich zaslaných podkladů, zejména zpracované koncepce. Následně proběhla diskuze mezi členy komise a konečné vyhodnocení. Rada po projednání bere výsledky Celkového … Více
Ilustrační obrázek

Výběrové řízení na ředitele/ředitelku ZŠ Kbely - informace z Rady MČ Praha 19

Výběrové řízení na ředitele / ředitelku ZŠ Kbely, které se konalo dne 20.4.2022, nebylo možné uzavřít v původně plánovaném termínu a to z důvodů podání stížnosti – podnětu ze strany ČSI (Česká školská inspekce). Bohužel do konce školního roku jsme nedostali jasné vyjádření, na základě kterého by Rada MČ mohla rozhodnout a oficiálně uzavřít výběrové … Více