12. 3. 2024

Základní škola se dlouhodobě potýká s nedostatkem prostor pro svou výuku. V uplynulých letech byly odborné učebny nahrazeny kmenovými, protože bylo potřeba zajistit dostatečnou kapacitu pro kbelské děti. Postupně tak základní škola přišla o tyto odborné učebny: interaktivní učebnu, učebny dějepisu, přírodopisu, dílny a dvě sborovny. Jelikož v naší městské části byla vybudována nová mateřská škola, vznikl nápad, kterým bude od školního roku 2024/2025 zajištěno více míst pro předškolní děti a zároveň pro žáky základní školy. Jak toho docílíme?

  • Bude otevřena MŠ Albatros, nová moderní mateřská škola, která se stane detašovaným pracovištěm MŠ Albrechtická. 
  • Velikou výhodou je, že MŠ Albrechtická přímo sousedí se základní školou. Levé křídlo mateřské školy se samostatným vchodem bude poskytnuto základní škole, která v získaných prostorách vybuduje nové učebny pro žáky prvních tříd.

Získaný prostor v MŠ Albrechtická pomůže základní škole znovu obnovit učebny pro odbornou výuku a zároveň vytvořit adaptační prostor pro děti z prvních tříd. Jedná se o osvědčený model, kdy nejmladší děti stráví svůj první školní rok v bezpečném a komorním prostředí a od druhé třídy již budou mít svou kmenovou učebnu v nové budově školy. Přínos vidíme i v přirozeně se vybízející spolupráci mezi mateřskou školou a prvními třídami.
Výše uvedené kroky bude možné realizovat díky ochotné spolupráci ředitelů všech kbelských škol a zřizovatele, který aktivně řeší potřeby svých škol a zajištění co nejlepších podmínek pro naše děti.
S přátelským pozdravem všem rodičům,

Mgr. Eva Kulichová
ředitelka ZŠ Kbely
Mgr. Pavla Muchková
ředitelka MŠ Albrechtická
Mgr. Jaroslav Ptáčník, Dis.
ředitel MŠ Letců

Ilustrační obrázek, text v článku