28. 6. 2023

Praktické doporučení k postupu v udržení nebo zajištění bydlení a dávkové podpory určené držitelům dočasné ochrany.

Практичні рекомендації щодо утримання або забезпечення житла та пільгової підтримки осіб, які мають тимчасовий захист.

Úřad vlády, Oddělení adaptace a integrace, červen 2023

Ilustrační obrázek, text v článku

Ukrajina