4. 3. 2021

S ohledem na nepříznivou epidemickou situaci proběhne i tento školní rok zápis do 1. ročníku pouze elektronickou formou.

Termín zápisu: 1. 4. – 16. 4. 2021 zde:  https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/skola-kbely/KWE015_Prihlaska.aspx

 

Povinná školní docházka od školního roku 2021/2022 se týká dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.

 

K povinné školní docházce můžete přihlásit i dítě, které dovrší šesti let až v průběhu školního roku 2021/2022, tedy narozené od 1. 9. 2015 do 30. 6. 2016, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Více informací na stránkách Základní školy Kbely

https://www.skola-kbely.cz/skola/aktuality/informace-k-zapisu-do-1-tridy-pro-skolni-rok-2021-2022.1017

 

Ilustrační obrázek