13. 10. 2022

Ve středu 12. 10. 2022 proběhl konkurz na ředitele/ku ZŠ Praha – Kbely se třemi uchazeči, kteří splnili formální náležitosti stanovené v podmínkách konkurzního řízení. Konkurz probíhal pohovorem s uchazeči, který vyplýval i z jejich zaslaných podkladů, zejména zpracované koncepce. Následně proběhla diskuze mezi členy komise a konečné vyhodnocení.

Rada po projednání bere výsledky Celkového hodnocení na vědomí a odvolává současného ředitele Mgr. Bc. Květoslava Přibila, MBA z funkce ředitele ZŠ Praha – Kbely ke dni 12. 10. 2022 a jmenuje Mgr. Evu Kulichovou na pozici ředitelky ZŠ Praha – Kbely ke dni 13. 10. 2022 a dále ukládá úseku školství zajistit potřebné administrativní kroky v této věci, a velice děkuje Mgr. Bc. Květoslavu Přibilovi za obětavou práci při výkonu funkce ředitele ZŠ Praha – Kbely.

Ilustrační obrázek