1. Úřad
  2. Odbory
  3. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Agenda Zaměstnanci Informace odboru Potřebuji zařídit...
www.detstvibeznasili.cz

Spolek rodinně právních a opatrovnických soudců a Unie rodinných advokátů

společně vyzývají rodiče, aby po dobu trvání protiepidemiologických opatření ve věcech péče o jejich nezletilé děti

  • potlačili vzájemné spory a všechny síly věnovali pokusu o dohodu;
  • respektovali a dodržovali opatrovnické dohody a soudní rozhodnutí;
  • ustoupili od silových řešení pomocí například trestních oznámení nebo návrhů na zahájení nových soudních sporů a stížností na OSPOD.

CELÝ DOKUMENT ZDE

Linka pro rodinu a školu
Cesta z krize, z. ú.
lucie.hermankova@linkaztracenedite.cz

Linka bezpečí – 266 727 976, 266 727 972
info@linkabezpeci.cz,  pomoc@linkabezpeci.cz

Informační a SOS linka – 222 717 171
La Strada Česká republika, o.p.s.
pomoc@strada.cz, 222 721 810

Dětské krizové centrum – 241 484 149, 241 480 511
problem@ditekrize.cz, duskova@ditekrize.cz

Linka pro ženy a dívky – 603 210 999
praha@poradnaprozeny.eu

ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s. – 224 930 661, 603 213 826
praha@poradnaprozeny.eu

Rodičovská linka – 266 727 979, 606 021 021, 266 727 972
k.schmidova@linkabezpeci.cz
info@linkabezpeci.cz
pomoc@rodicovskalinka.cz

Linka EDA – 224 826 860
info@eda.cz

Pražská linka důvěry
Centrum sociálních služeb Praha – 222 580 697, 222 581 287
linka.duvery@csspraha.cz
gabriela.dolanska@csspraha.cz


Informativní důchodová aplikace

Informativní důchodová aplikace (IDA) je online služba ePortálu ČSSZ, která Vám poskytne jasnou a srozumitelnou informaci o evidovaném počtu let důchodového pojištění a odhadované výši starobního důchodu. Díky této službě jednoduše a rychle zjistíte, jaký je Váš důchodový věk, (u žen i s ohledem na počet vychovaných dětí), jak vysoký by mohl být Váš starobní důchod, kolik let a dní pojištění již bylo získáno a kolik let a dní do získání doby potřebné pro nárok na starobní důchod ještě chybí. Služba umožňuje i vložení vybraných náhradních dob pojištění (studium, vojenská či civilní služba) či dob zaměstnání nebo výkonu samostatné výdělečné činnosti, které ČSSZ dosud nemá ve své evidenci. Vložené doby jsou použity výhradně pro účely provedení vyhodnocení, do evidence ČSSZ se neukládají. IDA nezobrazí dobu služby v ozbrojených složkách, neboť ji eviduje orgán sociálního zabezpečení ministerstva vnitra, obrany či spravedlnosti, nikoliv ČSSZ. Doklady mezi ČSSZ a jinými orgány sociálního zabezpečení jsou předávány až v souvislosti se žádostí o přiznání důchodu.