1. Úřad
  2. Odbory
  3. Odbor životního prostředí, dopravy a místního hospodářství
Agenda Zaměstnanci Informace odboru Potřebuji zařídit...
Jméno Oddělení Telefon/E-mail Lokalita

Bc. Pokorná Blanka DiS.

Vedoucí odboru, zeleň, ochrana přírody a krajiny, odpadové hospodářství
Odbor životního prostředí, dopravy a místního hospodářství 286 85 01 84Pokorna.Blanka@kbely.mepnet.cz
Detašované pracoviště Albrechtická 825/4, (vchod z ulice Železnobrodská)
1. patro, Kancelář č. 3

Mgr. Majtner Daniel

Odborný referent, ochrana ovzduší, ochrana zemědělského půdního fondu
Odbor životního prostředí, dopravy a místního hospodářství 286 85 56 36Majtner.Daniel@kbely.mepnet.cz
Detašované pracoviště Albrechtická 825/4, (vchod z ulice Železnobrodská)
1. patro, Kancelář č. 2

Ing. Weinert Richard

Odborný referent, odpadové hospodářství, vydávání loveckých a rybářských lístků
Odbor životního prostředí, dopravy a místního hospodářství 286 85 01 84Weinert.Richard@kbely.mepnet.cz
Detašované pracoviště Albrechtická 825/4, (vchod z ulice Železnobrodská)
1. patro, Kancelář č. 5

Mgr. Bc. Marek Tomáš

Referent Vodoprávního úřadu, vodní hospodářství, vyjadřování ke stavbám
Odbor životního prostředí, dopravy a místního hospodářství 286 85 56 36Marek.Tomas@kbely.mepnet.cz
Detašované pracoviště Albrechtická 825/4, (vchod z ulice Železnobrodská)
1. patro, Kancelář č. 2

Holeček Pavel

Referent oddělení dopravy
Odbor životního prostředí, dopravy a místního hospodářství 286 85 01 82Holecek.Pavel@kbely.mepnet.cz
Detašované pracoviště Albrechtická 825/4, (vchod z ulice Železnobrodská)
1. patro, Kancelář č. 1

Mgr. Čermák Radek

Referent oddělení dopravy, místní hospodářství
Odbor životního prostředí, dopravy a místního hospodářství 286 85 01 82Cermak.Radek@kbely.mepnet.cz
Detašované pracoviště Albrechtická 825/4, (vchod z ulice Železnobrodská)
1. patro, Kancelář č. 1