1. Samospráva
  2. Poradní orgány
  3. Komise životního prostředí
Informace Členové

Na 2. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 30.11.2018 byla ustavena Komise životního prostředí (Usnesení č. 48/18/star.)

Komise životního prostředí je iniciativním a poradním orgánem Rady městské části Praha 19. Zabývá se podněty a návrhy občanů MČ a projednává opatření k ochraně životního prostředí a kultivaci veřejného prostoru. Posuzuje strategické koncepce a investiční záměry s významným dopadem na životní prostředí a své stanoviska a doporučení předkládá Radě MČ.

 

Zveřejněné zápisy Komise životního prostředí pro volební období 2018 – 2022

Zápis z jednání 11. 8. 2021

Zápis z jednání 28. 6. 2021

Zápis z jednání 14. 9. 2020

Zápis z jednání 24. 6. 2020

Zápis z jednání 2. 10. 2019

Zápis z jednání 13. 5. 2019

Zápis z jednání 30. 1. 2019

Jednací řád (náplň a činnost) Výborů Zastupitelstva Městské části Praha 19