1. Samospráva
  2. Poradní orgány
  3. Kontrolní výbor
Informace Členové

Na 1. ustavujícím zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19 (14. 11. 2018) byl ustaven Kontrolní výbor (Usnesení č. 59/18/star.)

Je poradním orgánem Zastupitelstva městské části pro úsek kontrolní činnosti.

Kontrolní výbor zejména:

  • Kontroluje plnění usnesení Zastupitelstva městské části a Rady městské části
  • Kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a Úřadem městské části v oblasti samostatné působnosti
  • Plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověří Zastupitelstvo městské části

Členy kontrolního výboru nemohou být starosta, zástupce starosty městské části, tajemník úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na úřadě městské části.

 

Zveřejněné zápisy Kontrolního výboru pro volební období 2018 – 2022

Zápis z jednání 2. 3. 2020

Zápis z jednání 3. 2. 2020

Zápis z jednání 18. 11. 2019

Zápis z jednání 7. 10. 2019

Zápis z jednání 17. 6. 2019

Zápis z jednání 15. 4. 2019

Zápis z jednání 11. 2. 2019

Jednací řád (náplň a činnost) Výborů Zastupitelstva Městské části Praha 19