1. 1. 2023

Pravidelná setkání členů klubu na klubovně se konají vždy ve středy sudých týdnů v měsících od 14.00 hod. vyjma výletů, kdy termíny odjezdů budou stanoveny individuálně

Poznámka: zasedačka v Domě seniorů zůstává obsazena zřejmě na celé pololetí

Leden:
11.1. 09.oo – 12.oo hod. – vybírání příspěvků v knihovně Domu seniorů
25.1. 09.oo – 11.oo hod. – vybírání příspěvků v knihovně DS

Únor:
8.2. Národní technické muzeum Praha 7 – Letná – vlastní doprava
22.2. Náprstkovo muzeum – Praha 1 – vlastní doprava

Březen:
8. 3. 15.oo hod. – Připomínka MDŽ, vystoupení dětí z MŠ a hodnotící zpráva
22. 3. Vycházka : Národní divadlo – komentovaná prohlídka – vlastní doprava

Duben:
5. 4. Výlet: Turnov – muzeum Českého ráje Dlaskův statek – doprava – jízda vlakem
19.4. Výlet: Panenský Týnec – kostel a další – autobus

Květen:
3.5. Vycházka : Národní zemědělské muzeum – vlastní doprava
17.5. Výlet: Pražské silniční tunely – autobus
31.5. Vycházka: Parníkem pod pražskými mosty – vlastní doprava

Červen:
14.6. Vycházka: zahrada DS – buřtíky a organizační příprava na týdenní pobyt
26.6 – 2.7. Rekreační a rekondiční pobyt ŠUMAVA – autobus

Součástí každého setkání budou projednávány i organizační záležitosti a poskytovány informace o dění v MČ Kbely.
Zvýšená pozornost je trvale věnována i prevenci zejména v oblasti různých útoků na seniory.
Program bude upřesňován a aktualizován podle potřeb, zejména s ohledem na vyhlášená preventivně-zdravotní opatření.

Ilustrační obrázek