Ilustrační obrázek

Vyhodnocení činnosti Klubu seniorů Kbely v roce 2023

Rok 2023 nabízel pro činnost klubu lepší podmínky než v předchozích obdobích poznamenaných protihygienickými opatřeními. Vedením klubu bylo očekáváno, že se zlepší podmínky pro schůzky členů v klubovně Domu seniorů. Přání se nenaplnilo, a proto byla činnost klubu zaměřena na výlety a vycházky, které však nepostihovaly resp. neoslovovaly většinu členské základny. Stav členské základy k 1.1.2023 byl 102 … Více
Ilustrační obrázek

Plán schůzek Klubu seniorů na 1. pololetí 2024

Pravidelná setkání členů klubu na klubovně se konají vždy ve středy  sudých týdnů v měsících od 14.00 hod. vyjma akcí nutně posunutých na jiný čas a termín Poznámka:  zasedačka v Domě seniorů zůstává  obsazena  a blíží se dokončení zdravotního střediska Leden:    10.1.    09.oo – 12.oo hod.  – vybírání příspěvků v knihovně Domu seniorů 24.1.     09.oo – 11.oo hod.  … Více
Ilustrační obrázek

Plán schůzek Klubu seniorů na 2. pololetí 2022

        ZÁŘÍ:        6.9.                Senioráda 2022  v Čakovicích 7.9.                Vycházka :    ZOO Praha 14.9.              Vycházka :   Opékání buřtíků na zahradě Domova seniorů 19  – 21. 9.    Pobyt:     MEDLOV  –  rekreace seniorů 20.9.               Ekocentrum Prales:  Výuka relaxačního malování ŘÍJEN: 5.10.               Vycházka :   Vyšehrad – prohlídkový okruh – komentovaný 19.10.             Vycházka :   Brandýs n. L.  … Více
Ilustrační obrázek

PLÁN SCHŮZEK KLUBU SENIORŮ NA 2. POLOLETÍ 2021

Pravidelná setkání členů klubu na klubovně se konají vždy ve středy  sudých týdnů v měsících od 14.00 hod. vyjma výletů, kdy termíny odjezdů budou stanoveny  individuálně ZÁŘÍ: 8.9.       s ohledem na pobyt  STP MO Kbely  v Blansku od 5-11.9.2021 –  se žádná akce KS nekoná 12.9.     divadelní představení  – muzikál –  ČARODĚJKA* 22.9.     Výlet – ZOO a Botanická zahrada Liberec ŘÍJEN: 6.10.     Výlet  –  lesy kolem Brandýsa n.L. – procházka a  sběr … Více