29. 3. 2022

Vážené starostky a starostové, přátelé,
uběhl měsíc od krize, jakou jsme si nedokázali představit. Měsíc ode dne, kdy Putin zahájil agresi vůči Ukrajině. Měsíc od chvíle, kdy miliony lidí přišly o své domovy. Byli jsme postaveni před obrovskou výzvu. Každý z nás. Na zelené louce jsme vytvořili ve spolupráci s kraji, hasiči a policisty rychlý systém udělování víz a vybudovali krajská centra, která umožňují vyřízení všech důležitých dokumentů na jednom místě.
Před měsícem jsem vám psal, abyste s pomocí počkali a posílali hlavně peníze na účet ukrajinské ambasády. Peníze stále Ukrajinci potřebují, a proto sbírka na speciálním účtu 304452700/0300 pokračuje.

V minulých týdnech se ale zapojil každý z nás. Našim Ukrajincům potřebujeme zajistit hlavně ubytování a tady bych vám chtěl opravdu poděkovat. Mnozí z vás nabídli obecní a městské byty, případně nouzové ubytování v halách a tělocvičnách, kterému se bohužel při tak velkému přílivu lidí prchajících před válkou nemůžeme vyhnout. Mnozí z nás sami nabídli své domovy převážně ženám a dětem, které nemají kam jít. Jsem vám za to nesmírně vděčný a jsem na vás opravdu hrdý.

Teď k praktickým informacím:
Připomínám web www.nasiukrajinci.cz. Je to rozcestník, který v češtině, ukrajinštině, angličtině a ruštině nabízí informace nejen pro Ukrajince (ubytování, vízum, práce), ale také pro ty, kteří
chtějí pomoc nabízet. Prosím, odkazujte lidi právě na tento web, jsou na něm vždy aktuální informace. Případné dotazy směřujte na své kraje, které mají všechny informace a případné problémy přenáší na vyšší úroveň.

Vláda schválila také kompenzační příspěvky pro velkokapacitní ubytování a příspěvek pro solidární domácnosti. Níže najdete informace, v jaké výši příspěvky jsou i kde je třeba si žádat.

1. Velkokapacitní ubytování jako hotely, penziony, ubytovny je třeba nabízet Krajskému asistenčnímu centru pomoci Ukrajině (KACPU). které vede evidenci a uzavírá smlouvy s těmi, kteří poskytnou ubytování. E-mailové adresy najdete pod záložkou „Nabízím pomoc velkého rozsahu“ na webu NasiUkrajinci.cz.
V případě dočasného nouzového přístřeší, což mohou být například krajem či obcí vlastněné tělocvičny, sportovní a kulturní haly nebo stanové tábory, vyplatí stát za osobu a noc 200 korun, přičemž kraje či obce mají uloženo zajistit s ubytováním i základní vybavení a stravu. Pokud se bude jednat o nouzové ubytování v zařízení, které jinak slouží k bydlení či ubytování (například ubytovny či školská ubytovací zařízení) a mají odpovídající infrastrukturu, činí kompenzace rovněž 200 korun na den. V případě nouzového ubytování v zařízeních jiných vlastníků se částka zvyšuje na 250 korun. Příspěvky lze vyplácet i zpětně!

2. Ubytování v soukromí – pokud někdo nabídne svůj byt či místnost ve své nemovitosti, smí čerpat tzv. příspěvek pro solidární domácnost, který se poskytuje za měsíce březen až červen 2022 ve výši 3 000 Kč za ubytovanou osobu za kalendářní měsíc, maximálně lze zohlednit 4 ubytované osoby za kalendářní měsíc v jedné solidární domácnosti. Ubytování musí být v daném měsíci poskytnuto nepřetržitě minimálně po dobu 16 dní.
O příspěvek bude ubytovatel žádat po skončení měsíce přes aplikaci, nebo v krajské pobočce Úřadu práce. V žádosti uvede identifikační údaje uprchlíků, dobu jejich ubytování, adresu nemovitosti i to, zda ji vlastní či užívá podle smlouvy. Doloží čestné prohlášení, že bydlení splňuje stanovené podmínky a že ho poskytl zdarma.
Děkuji vám za nasazení, které pomoci věnujete. Systém funguje a může i dál fungovat tak dobře jen díky vám.
Zvládneme to. Držte se.

Mgr. Vít Rakušan
1. místopředseda vlády
a ministr vnitra

2022_03_29_MV_Podekovani_a_informace_kompenzacni_prispevky.pdf