8. 3. 2022

Praha otevřela Asistenční centrum pomoci Ukrajině na Mariánském náměstí. K dispozici bude všem lidem prchajícím před válkou.

Hlavní město ve spolupráci se Středočeským krajem spustilo k dnešnímu dni provoz Asistenčního centra pomoci Ukrajině v Ústřední budově Městské knihovny v Praze. Zástupci policie, úřadů nebo například Českého červeného kříže se zde postarají o osoby, které kvůli válce na Ukrajině opustily své domovy a zamířily do Prahy. Hned v prvních hodinách využily služeb centra desítky lidí. V případě potřeby otevře Praha pro stejný účel i pobočky městské knihovny v dalších městských částech.

V reakci na válečné události na Ukrajině organizuje Praha už od začátku konfliktu konkrétní pomoc postižené zemi i jejím obyvatelům. Jedním z nejzásadnějších společných projektů hlavního města a Středočeského kraje je aktuálně dnešní zprovoznění Asistenčního centra pomoci Ukrajině, které se otevřelo v prostorách Ústřední budovy Městské knihovny v Praze na Mariánském náměstí. Že bude o asistenční centrum zájem se potvrdilo hned v prvních hodinách, kdy služby využily desítky lidí a další desítky ještě přicházejí.

Spuštění provozu centra se v úterý osobně zúčastnil primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib, gesčně příslušní pražští radní i hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková.

Lidé prchající z Ukrajiny přicházejí často na pokraji fyzických i psychických sil a naším úkolem je jejich příchod co nejvíce usnadnit. Potřebují si odpočinout, ne trávit hodiny ve frontách na úřadech. Asistenční centrum už ode dneška na jednom místě zprostředkovává jak ubytování, tak pomáhá s hlášením k pobytu, což je nutné zařídit do tří dnů od vstupu na české území. V případě, že nebude kapacita stačit, můžeme tyto služby rozšířit i na další pobočky knihovny v městských částech,“ říká primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

Rodiče s dětmi přijíždějí do Prahy vyčerpaní, vystresovaní, plní traumat, nejistoty, co bude dál, nebo strachu o své nejbližší, kteří na Ukrajině zůstali. Dospělé i jejich děti je potřeba co nejrychleji stabilizovat po psychické, fyzické i finanční stránce. Podařilo se nám zajistit napojení na zdravotnickou péči a nyní řešíme spolupráci s Úřadem práce, aby si lidé z Ukrajiny mohli zažádat o dávky v hmotné nouzi nebo abychom jim pomohli zprostředkovat práci,“ informuje Milena Johnová, radní pro sociální politiku a zdravotnictví.

Jsem moc rád, že se nám v rekordním čase podařilo otevřít centrum, které zajistí lidem z Ukrajiny vše potřebné při příchodu do nové země. Jak už jsem informoval, nejedná se pouze o materiální pomoc jako je ubytování, potřebné doklady a MHD zdarma, ale také psychosociální podporu za přítomnosti tlumočníků a zdravotní péči. Věřím, že budeme schopni pomoci co nejvíce lidem, aby zvládli překonat ty nejhorší časy,“ sděluje náměstek pro oblast bezpečnosti Petr Hlubuček.

Těší mě, že jsme dnes ve spolupráci s hlavním městem Prahou a dalšími složkami, které pomáhají s řešením migrační vlny, zahájili provoz asistenčního centra pro obyvatele Ukrajiny, které vyhnala z jejich domovů válka. Využíváme přitom synergií, které nabízí metropolitní oblast a propojujeme vše na jednom místě v Praze. Ve chvíli, kdy bude třeba, jsme připraveni zřídit i detašovaná pracoviště v kraji. Jsem neskutečně vděčná za velkou vlnu solidarity s Ukrajinou a jejím lidem. Věřím, že společně dokážeme pomoci každému, kdo bude na území našeho kraje hledat ochranu před barbarskou invazí ve své zemi,“ uvádí hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková.

Centrum slouží jako důležitý bod pro ženy a děti i všechny ostatní potřebné, kteří se při útěku před válkou na Ukrajině ocitli na území Prahy nebo Středočeského kraje. Nabízí přicházejícím komplexní služby, aby mohli legálně a bezproblémově pobývat na území České republiky a měli kde bydlet.

Kromě toho se centrum snaží vyhovět také žádostem, které se týkají například poskytování specializované zdravotní péče, dodání léků a mnoha dalších záležitostí, které se ukážou jako potřebné. Rozsah poskytovaných služeb se proto bude postupně rozšiřovat. Připraveno je i řešení zapojení dětí do povinné školní docházky nebo umístění dětí předškolního věku, případně zde budou informace s nabídkami pracovních příležitostí. Při výstupu dostane každý příchozí leták s kompletními informacemi.

V centru je připravena řada přepážek. Primární registraci bude provádět policie a odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, dále budou k dispozici zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny pro vyřízení zdravotního pojištění, spolupracovníci Českého červeného kříže zase v případě potřeby zprostředkují mimo jiné lékařskou pomoc nebo očkování.

Na místě operuje i Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy nebo zaměstnanci odboru bezpečnosti Magistrátu hl. m. Prahy, ke kterým se později připojí i úředníci dalších magistrátních odborů. Samozřejmostí je také přítomnost tlumočníků či psychologů. Vzhledem o očekávanému velkému množství přicházejících rodin bude v asistenčním centru k dispozici pro nejmenší také dětský koutek.

Základní pracovní doba centra je od 9:00 do 17:00 hodin. Mimo tuto dobu se podle dohody o uprchlíky postarají až do otevření centra následující den neziskové organizace fungující v Praze. Poskytnou jim prostor, kde si odpočinou.

Pokud asistenční centrum na Mariánském náměstí nebude kapacitně stačit, mohou se postupně otevřít pobočky městské knihovny také v dalších městských částech nebo ve vybraných prostorech na území Středočeského kraje.

Asistenční centrum funguje v koordinaci s informačními kiosky na Florenci a na Hlavním nádraží, kde získají přijíždějící lidé zakládaní informace. Na těchto místech bude provozní doba přizpůsobena avízu od Policie ČR o přijíždějících autobusech a vlacích s uprchlíky.

Ústřední budova Městské knihovny v Praze bude i nadále poskytovat služby čtenářům. Prostory asistenčního centra navíc nebudou od samotné knihovny odděleny, příchozí uprchlíci se tak symbolicky začlení do života města, které je přijímá. Budou zde mít také příležitost využít počítače s internetem přednastavené v ukrajinštině, případně si mohou vyřídit čtenářský průkaz, neboť zde budou k dispozici i knihy v ukrajinštině.

V Praze a Středočeském kraji dlouhodobě žije a pracuje přibližně polovina z ukrajinské komunity v České republice. I proto se očekává, že právě tato oblast bude v příštích dnech a týdnech čelit nejsilnějšímu náporu lidí z Ukrajiny, kteří budou přirozeně mířit k dalším členům svých rodin či ke známým.