28. 7. 2023

Senzitivní osoby mohou v těchto dnech zaznamenat změnu v senzorických vlastnostech pitné vody – vůně a chuti.

V současných horkých letních dnech je nanejvýš důležité zajistit bezpečný provoz vodovodních rozvodů uvnitř budov a areálů, kdy zvýšená teplota vody uvnitř domovních rozvodů současně s dlouhou dobou zdržení např. po dovolené, může způsobit změnu především senzorických vlastností pitné vody – vůně a chuti.

„Zcela zásadním opatřením pro zajištění bezpečnosti provozu domovních rozvodů a udržení kvality dodávané pitné vody je dostatečné odtočení pitné vody do konstantní ,,studené“ teploty,“ zdůraznil tiskový mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek.

PVK kontrolují kvalitu pitné vody na předávacích místech do distribučního systému, po trase distribuce, v jednotlivých vodojemech a také přímo u spotřebitelů. Kvalita pitné dodávaná spotřebitelům vyhovuje Vyhlášce č. 252/2004 Sb. v platném znění. V loňském roce bylo odebráno ve spolupráci s úpravnami vody na sedm tisíc vzorků pitné vody dodávané do pražské vodovodní sítě.

PVK provozují vodovodní síť o délce 3 606 kilometrů, délka vodovodních přípojek činí 891 kilometrů. V metropoli je 69 vodojemů o celkové kapacitě 758 744 m3. Pohyb vody zajišťuje 55 čerpacích stanic.

Hlavní město Praha je zásobováno ze tří vydatných zdrojů – z Úpravy vody Želivka, Úpravy vody Káraný a z Podolské vodárny. PVK zásobují pitnou vodou 1,3 miliónu obyvatel metropole a 233 tisíc obyvatel Středočeského kraje.

 

Další informace:
Bc. Tomáš Mrázek
tiskový mluvčí
Tel.: +420 267 194 273
Mobil: +420 602 767 808
Email: tomas.mrazek@pvk.cz
www.pvk.cz

—————————————————————————————————————————————-

O společnosti

Pražské vodovody a kanalizace, a. s., provozují vodohospodářskou infrastrukturu hlavního města Prahy. Zabývají se výrobou a distribucí pitné vody a odváděním a čištěním odpadních vod. Kromě své hlavní činnosti společnost také zajišťuje havarijní opravy vodovodních a kanalizačních sítí, zákazníkům nabízí průzkum a měření stokové sítě, laboratorní analýzy, realizaci přípojek, vyhledávání skrytých poruch, deratizaci a další činnosti. PVK jsou členem skupiny Veolia, 49 % akcií vlastní Pražská vodohospodářská společnost. Obrat společnosti v roce 2022 dosáhl 9,18 miliardy korun. Firma zaměstnává přes 1150 lidí.

Ilustrační obrázek, text v článku