2. 3. 2022

S B Í R K A

NA POMOC UKRAJINĚ V LIDOVÉM DOMĚ KBELY POKRAČUJE I V SOBOTU OD 9.00 DO 17.00 HOD.

Personálně zajišťuje MČ Praha 19