1. 10. 2021

V zahradě Domova seniorů připravila kbelská radnice ve čtvrtek dne 30. září 2021 – tedy jeden den před Mezinárodním dnem seniorů – akci pro kbelské seniory. Akce pod názvem „Opékání buřtíků s muzikou aneb zpíváním proti trudomyslnosti“ byla doprovázena harmonikou pana Pěkného, kytarou pana Mariana Kadlece z Holokrků i reprodukovanou hudbou. O zábavu se jako host postaral Milan Pitkin, který bavil návštěvníky veselými historkami a nepřeberným počtem vtipů, ale také zpíváním mnoha písní od W. Matušky, V. Sodomy atd. Mezitím si každý mohl opéct buřtíka na ohništi nebo využít „připravené grilovací služby“ zajištěné místním úřadem.

Přítomní členové Klubu seniorů byli v průběhu přestávky informováni o rozhodnutí jejího předsedy pana Dr. Šeligy, že tímto dnem ze zdravotních důvodů končí. Za jeho pětiletou činnost předsedy klubu obdržel od pana tajemníka JUDr. Nyklese čestné uznání a věcný dar. Přítomní poděkovali bývalému předsedovi potleskem. Při této příležitosti byly předány i pamětní listy členům klubu, kteří dosáhli významného životního jubilea.

Protože členové klubu nemají možnost se scházet v klubovně, která dočasně slouží jako ordinace obvodního lékaře, využili členové výboru možnost informovat o plánovaných akcích do konce roku. Budou to právě jen jednodenní výlety. První hromadná akce po více jak roce se uskutečnila krátce předtím. Byl to výlet do Zoologické zahrady a Botanické zahrady v Liberci. Všichni se těšili, že se konečně podařilo uspořádat společnou akci a vyrazit po dlouhém covidovém období mimo svá bydliště.

Akce „Opekání buřtíků“ se zúčastnilo téměř 50 seniorů, kterým přálo slunečné počasí, doprovázené dobrou náladou a zábavou. Proto náš dík patří všem, kteří se zúčastnili, ale hlavně organizátorům celé akce.

JUDr. Petr Želásko