20. 12. 2022

Nedaleko centra Kbel vznikají Nové Kbely. Čtvrť, která si zachovává jedinečnou poetiku a ráz, vycházející z jejích industriálních kořenů někdejší továrny na výrobu automobilů a letadel. Území prochází citlivou revitalizací a novou výstavbou. A právě v tomto místě otevře PED Academy, i díky podpoře městské části Prahy 19, již svoji druhou školu PED Academy School Kbely.

Hlavní její zásadou je, že skutečně dobré vzdělání musí připravovat na skutečný, rychle se měnící život jedenadvacátého století. Škola k tomu používá originální výukový systém a vlastní řadu učebnic. Klade přitom důraz nejen na kvalitní znalosti, ale také na rozvoj tvořivosti, na emoční a sociální růst dětí. Děti se tady učí vlastně pořád – ale přitom se také dobře baví. Způsob výuky poskytuje velký prostor k individualizaci vzdělávání podle potřeb jednotlivých dětí a v bezpečném a podporujícím prostředí je učí nebát se chyb, hledat v nich poučení a nacházet vlastní cestu.

Kromě vzdělávacích plánů určených MŠMT přitom škola vychází ze své vlastní koncepce „Program PED“. Ten vznikl v roce 2013 a má již mnoho úspěšných absolventů. Děti nejen že dosahují skvělých akademických úspěchů, ale mají nadstandardní výsledky i v anglickém jazyce a rozvíjejí svůj osobnostní potenciál.

Anglicky se tu děti od rodilých mluvčích učí podobným způsobem, jakým batole vstřebává mateřštinu: žádné biflování, překládání a mechanické učení slovíček, v angličtině se tu rovnou myslí a děti jsou na konci prvního stupně v podstatě bilingvní – angličtina jim připadá stejně přirozená jako čeština. Důkazem, že to opravdu funguje, jsou každoroční výsledky cambridgeských testů a ocenění od British Council.

A co třeba výuka čtení? Pokud se domníváte, že tady se moc nového vymyslet nedá, jste na omylu. „Umět číst“ a „být čtenářem“ jsou dvě odlišné věci, a PED Academy School klade důraz i na to druhé. Má vlastní řadu výukových knih, ve kterých si už se znalostí několika prvních písmen mohou děti začít samy číst první příběhy. Zároveň si děti zvykají od samého začátku brát knihu jako samozřejmý zdroj zábavy i informací, učí se soustředit a přemýšlet o tom, co přečetly.

Vlastní výukový systém používá škola i v matematice. „Matematika je nesmírně zajímavá – jenže bez spolehlivých základů se v ní daleko nedostanete. Je to, jako kdybyste chtěli vyrazit na výlet a neměli pořádné boty. Proto škola dětem nazouvá pohodlné, spolehlivé a dobře vyšlápnuté pohorky, ve kterých pak už světem matematiky dojdou, kam budou chtít.“  K rozvoji matematického a logického myšlení ale přispívají i jiné prvky výuky – například ranní „duševní rozcvička“ s pomocí logických her a šachů, nebo výuka programování (pochopitelně všechno s ohledem na věk).

K důležitým předpokladům úspěchu v životě patří i takové dovednosti, jako je komunikace, tvůrčí psaní, prezentace, argumentace – prostě všechno to, co u mnoha dospělých vyvolává mrazení v zádech. Proto se děti od jednoduchých základů učí samostatně pracovat s informacemi a prezentovat je ostatním, tvořit si vlastní názor a společensky vhodnými způsoby ho obhájit. Během výuky rozvíjejí empatii a sebeovládání, učí se spolupracovat, ale také ujmout se samy vedení.

A ještě jedna zajímavost na závěr: V PED Academy School jsou i přestávky aktivní. V programu školního dne je zahrnuta dostatečná doba na odpočinek a „pouhé“ hraní uvnitř i venku, ovšem i tyhle hry mají svůj smysl a účel. Ale ne abyste to dětem prozradili!

Brožura PED Academy ke stažení

Ilustrační obrázek