14. 2. 2023

O soutěži

Oceňujeme projekty, které ochlazují naše města a pomáhají zadržovat vodu v krajině

Do soutěže může svůj projekt přihlásit jednotlivec i organizace, která projekt financovala, projektovala, podílela se na jeho výstavbě nebo ho vlastní.

V průběhu léta se pak může zapojit každý a hlasovat online o nejsympatičtějším projektu.

Adapterra Awards pokračuje v soutěži Adaptační opatření roku, kterou v roce 2015 uspořádala Integra Consulting. V roce 2019 jsme v Nadaci Partnerství ve spolupráci s Integra Consulting poprvé zorganizovali soutěž způsobem, jaký dnes známe. Za uplynulé 4 ročníky se do soutěže zapojilo 270 projektů. Podívejte se na ně v naší inspirativní databázi. Letos vyhlašujeme 5. ročník soutěže.

Projekt může přihlásit jednotlivec, organizace i městská část v pozici vlastníka projektu, investora, realizátora, či projektanta. Na stránkách https://www.adapterraawards.cz/ jsou dále
zveřejněny detailní soutěžní podmínky, soutěžní kategorie, postup vyhodnocení projektů a oznámení vítězů. Vítězné projekty jsou zveřejněny na slavnostním vyhlášení, které se bude
konat v průběhu listopadu 2023 v Praze.

Kontaktní osobou v této záležitosti je Mgr. Tereza Líbová, Odbor ochrany prostředí MHMP, tel. 236 004 340, e-mail: tereza.libova@praha.eu.

Ilustrační obrázek Ilustrační obrázek