19. 4. 2023

Úterý 18. 4. 2023 byl zlomový den, neboť byla předána rozestavěná rekonstrukce zdravotního střediska nové zhotovitelské firmě k jeho dokončení.

Předcházelo tomu v srpnu 2022 náhlé opuštění stavby firmou ACG-Real s.r.o., která tím způsobila téměř roční zastavení stavby, když ještě před tím byl několikrát termín dokončení firmou posouván. K tomu je potřeba objektivně poznamenat, že do toho zasáhl covid a následně i válka na Ukrajině. To vše vyústilo v loňském srpnu ve vyhlášení insolvence a jednostranné ukončení komunikace ze strany firmy a předání do pravomoci insolvenčního správce. Nastalo zdlouhavé čekání na rozhodnutí insolvenčního správce na ukončení smlouvy o dílo s firmou ACG-Real a umožnit tak zahájit dokončení s někým spolehlivým. To se povedlo v březnu t. r. a vedení radnice okamžitě poptalo zakázku a vybralo firmu Geosan Group a.s., která ve Kbelích již několik staveb realizovala a podmínky zná, neboť nám pomáhala s rekonstrukcí propadu kanalizace právě u tohoto zdravotního střediska.

Zástupci firmy si pečlivě stavbu prošli, byly sepsány nedodělky a dle smlouvy je termín dokončení stanoven na 31. 7. 2023. To znamená, že lékaři by se měli během prázdnin stěhovat a v září bychom již měli navštěvovat nové ordinace v plném provozu. Závěrem bych chtěla v této souvislosti poděkovat našim lékařům, ale i Kbelákům za trpělivost, neboť bezmoc, které jsme někdy propadali, byla frustrující. Myslím si, že příjemné a nové prostory nám to vynahradí.

Ivana Šestáková
místostarostka

Ilustrační obrázek

Ilustrační obrázek