22. 3. 2023

Fungování Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině po 1. 4. 2023. / Функціонування Регіональних центрів допомоги Україні після 1.4.2023 року.


 

Od 1. 4. 2023 přechází koordinace aktivit Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině (KACPU) pod Ministerstvo vnitra.

KACPU budou i nadále fungovat ve všech krajích České republiky a budou poskytovat asistenci osobám prchajícím před ozbrojených konfliktem na Ukrajině s podáním žádostí o dočasnou ochranu a zajištěním ubytování v případech, kdy tyto osoby nemají zajištěné ubytování vlastní.

KACPU Praha s ohledem na nedostatek kapacit asistenci se zajištěním ubytování neposkytuje.

 

Jednotlivá KACPU budou fungovat vždy minimálně v pondělí, středu a pátek v úředních hodinách.

Nově budou vybraná místa poskytovat také krátkodobé přístřeší. Tuto možnost mohou využít osoby, které čekají na otevření KACPU (viz úřední hodiny) nebo ty, které čekají na udělení dočasné ochrany a nemají zajištěno vlastní ubytování. Místa poskytující krátkodobé přístřeší budou otevřena nepřetržitě v Brně, Ostravě a Praze.

Ilustrační obrázek

 

З 1.4.2023 року координація діяльності Регіональних центрів допомоги Україні (KACPU) буде передана Міністерству внутрішніх справ.

KACPU будуть надалі працювати у всіх регіонах Чеської Республіки та будуть надавати допомогу особам, які тікають від збройного конфлікту в Україні, шляхом подання заяв для отримання тимчасового захисту та надання житла у випадках, коли ці особи не мають власного житла.

KACPU Praha у зв’язку відсутністю можливостей не надає допомогу з забезпеченням проживання.

 

Окремі регіональні центри будуть працювати в понеділок, середу та п’ятницю в становлених робочих годинах.

Також, окремі регіональні центри будуть забезпечувати осіб короткочасним притулком. Цим варіантом можуть скористатися особи, які очікують на відкриття KACPU (див. години роботи) або особи, які очікують на отримання тимчасового захисту та не мають власного житла. Центри, які надаватимуть короткочасний притулок, будуть безперервно відчинені у Брно, Остраві та Празі (Brno, Ostrava, Praha).

Ilustrační obrázek