VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2023 VE FORMÁTU PDF

INFORMACE POSKYTNUTÉ MČ PRAHA 19 V ROCE 2023
ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů


č. e. – 28/2023 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Dopravní situace ul. Rosická a Stojická, Praha – Vinoř
žádost
odpověď
Zveřejněno: 5. 1. 2024


č. e. – 27/2023 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Stav výstavby Parku Aerovka a přidělení názvu ulic v rezidenční výstavbě „Bydlení Kbeličky“
žádost
odpověď 1
odpověď 2
Zveřejněno: 2. 11. 2023


č. e. – 25/2023 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace z rozhodnutí za červenec – září 2023
žádost
odpověď
Zveřejněno: 19. 10. 2023


č. e. – 24/2023 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Statistický přehled o druhu a výměře správních sankcí uložených v rámci živnostenského oprávnění
žádost
odpověď
Zveřejněno: 6. 10. 2023


č. e. – 23/2023 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Dokumentace požární ochrany
žádost
odpověď
příloha k odpovědi 1
příloha k odpovědi 2
příloha k odpovědi 3
příloha k odpovědi 4
příloha k odpovědi 5
příloha k odpovědi 6
příloha k odpovědi 7
příloha k odpovědi 8
příloha k odpovědi 9
příloha k odpovědi 10
příloha k odpovědi 11
příloha k odpovědi 12
Zveřejněno: 24. 10. 2023


č. e. – 22/2023 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Úřední povolení ke hřišti Herlíkovická parc. č. 1963/296
žádost
odpověď
příloha k odpovědi 1
příloha k odpovědi 2
Zveřejněno: 2. 10. 2023


č. e. – 21/2023 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Služby AK – Smlouva „Residence K Vinoři“
žádost
příloha k žádosti
odpověď
Zveřejněno: 26. 9. 2023


č. e. – 20/2023 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Odmítnuté žádosti dle § 15 InfZ
žádost
odpověď
Zveřejněno: 4. 8. 2023


č. e. – 19/2023 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace z rozhodnutí za duben – červen 2023
žádost
odpověď
Zveřejněno: 19. 7. 2023


č. e. – 18/2023 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Počet vydaných  povolení – kasina
žádost
odpověď
Zveřejněno: 27. 6. 2023


č. e. – 17/2023 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Směrnice EU 2019/1937
žádost
odpověď
Zveřejněno: 27. 6. 2023


č. e. – 16/2023 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Hřiště Herlíkovická – podmínky provozu stanovené HS HMP
žádost
Foto k žádosti 1
Foto k žádosti 2
Foto k žádosti 3
odpověď
Příloha k odpovědi 1
Příloha k odpovědi 2
Zveřejněno: 16. 6. 2023


č. e. – 15/2023 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Výběrové řízení – dodávka požárního přívěsu pro hašení
žádost
odpověď
Zveřejněno: 25. 5. 2023


č. e. – 14/2023 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Opatření k provozu sportovního hřiště Herlíkovická
žádost
odpověď
Zveřejněno: 25. 5. 2023


č. e. – 13/2023 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace z rozhodnutí
žádost
odpověď
Zveřejněno: 17. 4. 2023


č. e. – 12/2023 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Vydávání rozhodnutí o odstranění staveb
žádost
odpověď
příloha k odpovědi
Zveřejněno: 17. 4. 2023


č. e. – 11/2023 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Reklamní zařízení
žádost
odpověď
Zveřejněno: 21. 3. 2023


č. e. – 10/2023 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Radniční zpravodaj – výše nákladů
žádost
odpověď
Zveřejněno: 21. 3. 2023


č. e. – 9/2023 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Investiční plány na r. 2023
žádost
odpověď
Zveřejněno: 21. 3. 2023


č. e. – 8/2023 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 9
žádost
příloha k žádosti
odpověď
Zveřejněno: 10. 3. 2023


č. e. – 6/2023 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Reklamní zařízení k.ú. Vinoř
žádost
odpověď
Zveřejněno: 13. 2. 2023


č. e. – 5/2023 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kopie listin k výstavbě bytových domů
žádost
příloha k žádosti
odpověď
Zveřejněno: 3. 2. 2023


č. e. – 4/2023 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Účastníci správního řízení
žádost
odpověď
Zveřejněno: 25. 1. 2023


č. e. – 3/2023 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Reklamní zařízení
žádost
odpověď
Zveřejněno: 16. 1. 2023


č. e. – 2/2023 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace z rozhodnutí
žádost
odpověď
Zveřejněno: 13. 1. 2023


č. e. – 1/2023 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Trasa cyklostezky podél ul. Mladoboleslavská
žádost
odpověď
Zveřejněno: 17. 1. 2023