Výroční zpráva za předcházející kalendářní rok se zveřejňuje do 1. března běžného roku. Výroční zpráva za rok 2023 bude tedy zpracována a zveřejněna do 1. března 2024

INFORMACE POSKYTNUTÉ MČ PRAHA 19 V ROCE 2023
ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů


č. e. – 20/2023 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Odmítnuté žádosti dle § 15 InfZ
žádost
odpověď
Zveřejněno: 4. 8. 2023


č. e. – 19/2023 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace z rozhodnutí za duben – červen 2023
žádost
odpověď
Zveřejněno: 19. 7. 2023


č. e. – 18/2023 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Počet vydaných  povolení – kasina
žádost
odpověď
Zveřejněno: 27. 6. 2023


č. e. – 17/2023 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Směrnice EU 2019/1937
žádost
odpověď
Zveřejněno: 27. 6. 2023


č. e. – 16/2023 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Hřiště Herlíkovická – podmínky provozu stanovené HS HMP
žádost
Foto k žádosti 1
Foto k žádosti 2
Foto k žádosti 3
odpověď
Příloha k odpovědi 1
Příloha k odpovědi 2
Zveřejněno: 16. 6. 2023


č. e. – 15/2023 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Výběrové řízení – dodávka požárního přívěsu pro hašení
žádost
odpověď
Zveřejněno: 25. 5. 2023


č. e. – 14/2023 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Opatření k provozu sportovního hřiště Herlíkovická
žádost
odpověď
Zveřejněno: 25. 5. 2023


č. e. – 13/2023 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace z rozhodnutí
žádost
odpověď
Zveřejněno: 17. 4. 2023


č. e. – 12/2023 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Vydávání rozhodnutí o odstranění staveb
žádost
odpověď
příloha k odpovědi
Zveřejněno: 17. 4. 2023


č. e. – 11/2023 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Reklamní zařízení
žádost
odpověď
Zveřejněno: 21. 3. 2023


č. e. – 10/2023 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Radniční zpravodaj – výše nákladů
žádost
odpověď
Zveřejněno: 21. 3. 2023


č. e. – 9/2023 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Investiční plány na r. 2023
žádost
odpověď
Zveřejněno: 21. 3. 2023


č. e. – 8/2023 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 9
žádost
příloha k žádosti
odpověď
Zveřejněno: 10. 3. 2023


č. e. – 6/2023 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Reklamní zařízení k.ú. Vinoř
žádost
odpověď
Zveřejněno: 13. 2. 2023


č. e. – 5/2023 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kopie listin k výstavbě bytových domů
žádost
příloha k žádosti
odpověď
Zveřejněno: 3. 2. 2023


č. e. – 4/2023 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Účastníci správního řízení
žádost
odpověď
Zveřejněno: 25. 1. 2023


č. e. – 3/2023 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Reklamní zařízení
žádost
odpověď
Zveřejněno: 16. 1. 2023


č. e. – 2/2023 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace z rozhodnutí
žádost
odpověď
Zveřejněno: 13. 1. 2023


č. e. – 1/2023 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Trasa cyklostezky podél ul. Mladoboleslavská
žádost
odpověď
Zveřejněno: 17. 1. 2023