Výroční zpráva za předcházející kalendářní rok se zveřejňuje do 1. března běžného roku. Výroční zpráva za rok 2023 bude tedy zpracována a zveřejněna do 1. března 2024

INFORMACE POSKYTNUTÉ MČ PRAHA 19 V ROCE 2023
ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů


č. e. – 4/2023 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Účastníci správního řízení
žádost
odpověď
Zveřejněno: 25. 1. 2023


č. e. – 3/2023 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Reklamní zařízení
žádost
odpověď
Zveřejněno: 16. 1. 2023


č. e. – 2/2023 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace z rozhodnutí
žádost
odpověď
Zveřejněno: 13. 1. 2023


č. e. – 1/2023 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Trasa cyklostezky podél ul. Mladoboleslavská
žádost
odpověď
Zveřejněno: 17. 1. 2023