11. 3. 2022

Informace pro 2. kolo výběrového řízení:

Druhé kolo výběrového řízení bude vyhlášeno do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání nabídek v prvním kole výběrového řízení. Druhého kola výběrového řízení se mohou účastnit pouze zájemci o koupi Bytové jednotky, kteří podali nabídku v 1. kole výběrového řízení.

Uchazečům bude poskytnuta lhůta v délce 1 měsíce pro navýšení jejich původní nabídky. Během této lhůty budou všichni průběžně informováni ze strany městské části o dosavadní nejvyšší nabídce na www.praha19.cz, na této stránce, v této tabulce níže.

Bytová jednotka Nejvyšší podaná nabídka v 1. kole výběrového řízení
Byt č. 3 5,100.000,- Kč
Byt č. 4 5,100.000,- Kč
Byt č. 5 5,500.000,- Kč
Byt č. 9 6,000.000,- Kč

Ve druhém kole je možné podat, a to i opakovaně, navýšení nabídky písemně nebo e-mailem. Z navýšení nabídky musí být zřejmé, kdo jej činí a kolik činí navýšená nabídnutá kupní cena. V případě, že uchazeč nenavýší nabídku ve druhém kole, platí jeho nabídka z kola prvního.

V případě navýšení nabídky prostřednictvím e-mailu, je potřeba tak učinit na e-mailovou adresu městské části: barbora.andelova@kbely.mepnet.cz.

V případě navýšení nabídky písemně je uchazeč oprávněn doručit navýšenou nabídku v listinné podobě osobně na podatelnu v sídle Městské části Praha 19, Semilská 43/1, 197 00 Praha 9 – Kbely v úředních hodinách. Nabídku lze rovněž doručit městské části prostřednictvím pošty či kurýrní služby.

Městská část nenese žádnou odpovědnost za včasné nedoručení nabídek.

28. 3. 2022 – 29. 4. 2022  – 2. KOLO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ VE VĚCI:

„Prodej bytové jednotky č. 302/3, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, v domě Hůlkova 302/4, Praha 9 – Kbely“

„Prodej bytové jednotky č. 302/4, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, v domě Hůlkova 302/4, Praha 9 – Kbely“

„Prodej bytové jednotky č. 302/5, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, v domě Hůlkova 302/4, Praha 9 – Kbely“

„Prodej bytové jednotky č. 302/9, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, v domě Hůlkova 302/4, Praha 9 – Kbely“

Vyvěšeno dne: 28. 3. 2022

1. kolo proběhlo 16. 2. 2022 – 18. 3. 2022

Předmětem výběrového řízení je zajištění nejvýhodnějších nabídek na prodeje bytových jednotek v bytovém domě č. p. 302 (pod adresou Hůlkova 302, Praha 9 – Kbely) včetně podílů na společných částech domu a pozemku , a následný prodej Bytové jednotky uchazeči, který předloží nejvýhodnější nabídku.

Výzva k předložení nabídky ve VŘ – „Prodej BJ č. 302/9, vč. spoluvlastnického podílu na spol. částech domu a pozemku, Hůlkova 30
Výzva k předložení nabídky ve VŘ – „Prodej BJ č. 302/5, vč. spoluvlastnického podílu na spol. částech domu a pozemku, Hůlkova 30
Výzva k předložení nabídky ve VŘ – „Prodej BJ č. 302/4, vč. spoluvlastnického podílu na spol. částech domu a pozemku, Hůlkova 30
Výzva k předložení nabídky ve VŘ – „Prodej BJ č. 302/3, vč. spoluvlastnického podílu na spol. částech domu a pozemku, Hůlkova 30
zveřejněno na úřední desce 16. 2. 2022 – 18. 3. 2022

Ilustrační obrázek