Ilustrační obrázek

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

Informujeme obyvatele Kbel, že jsme v uplynulém měsíci zaznamenali opakované případy nabídek podomního prodeje na území naší městské části. Tento prodej se vždy prezentoval jako anketa s nabídkou bezplatné kontroly oken a jejich následného již zpoplatněného servisu. Podomní prodej je na území hlavního města Prahy zakázán nařízením č. 21/2021 Sb. hl. m. Prahy. Díky pohotové reakci Kbelských občanů, … Více
Ilustrační obrázek

PODĚKOVÁNÍ ZA SOUČINNOST V RÁMCI PROGRAMU PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU (POKOS)

Vážený pane starosto, dovolte mi, abych Vám co nejupřímněji poděkoval za součinnost v rámci programu Příprava občanů k obraně státu (POKOS). Chtěl bych tímto vyzdvihnout příkladnou spolupráci s ředitelem ZŠ Praha – Kbely panem Mgr. Bc. Květoslavem Přibilem, MBA. Díky Vaší podpoře, jeho aktivitě, obětavému přístupu a pochopení se nám podařilo naplánovat pětikolový branný závod … Více
Ilustrační obrázek

STRATEGIE BEZPEČNOSTI NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH HL. M. PRAHY

Magistrát hl. m. Prahy, odbor dopravy, připravil pro veřejnost dotazník k bezpečnosti při cestování a pohybu po Praze. Dotazník je k dispozici do konce listopadu 2021. Jak vnímáte jako chodec, cyklista, řidič či cestující v městské hromadné dopravě rizika při pohybu a cestování v hlavním městě? Chceme znát Vaše názory a postoje, které využijeme při tvorbě Strategie bezpečnosti na … Více
Ilustrační obrázek

Systém varování obyvatelstva

SIGNÁLY Varovný signál „Všeobecná výstraha” slouží pro varování obyvatelstva při ohrožení, je vyhlašován kolísavým tónem po dobu 140 sekund, může být vyhlašován třikrát za sebou v tříminutových intervalech, u elektronických sirén (ASVV) je doplněn verbální informací (dle ohrožení): „Všeobecná výstraha“ „Nebezpečí zátopové vlny“ „Chemická havárie“ „Radiační havárie“ V místech kde je umístěna elektronická (mluvící) siréna nebo … Více