INFORMACE POSKYTNUTÉ MČ PRAHA 19 V ROCE 2016
ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Ilustrační obrázekč. e. – 9/2016 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informační systémy
Zveřejněno: 7. 11. 2016

Ilustrační obrázekč. e. – 8/2016 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Radniční listy
Zveřejněno: 30. 9. 2016

Ilustrační obrázekč. e. – 7/2016 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Smluvní vztahy mezi MČ a stavebníky
Zveřejněno: 19. 8. 2016

Ilustrační obrázekč. e. – 6/2016 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Uzavření smlouvy
Zveřejněno: 15. 6. 2016

Ilustrační obrázekč. e. – 5/2016 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Vliv stavby na životní prostředí
Zveřejněno: 17. 5. 2016

Ilustrační obrázekč. e. – 4/2016 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Vlastnictví sochy
Zveřejněno: 12. 4. 2016

Ilustrační obrázekč. e. – 3/2016 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Přestupkové řízení
Zveřejněno: 20. 3. 2016

Ilustrační obrázekč. e. – 2/2016 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Investiční plány
Zveřejněno: 8. 2. 2016

Ilustrační obrázekč. e. – 1/2016 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Faktury
Zveřejněno: 21. 1. 2016