INFORMACE POSKYTNUTÉ MČ PRAHA 19 V ROCE 2020
ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Ilustrační obrázekč. e. – 31/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace ke spisové dokumentaci v přestupkové věci
Zveřejněno: 19. 1. 2021

Ilustrační obrázekč. e. – 30/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Soudní spory
Zveřejněno: 9. 11. 2020

Ilustrační obrázekč. e. – 29/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Vydaná rozhodnutí OV od 1.7. – 30.9.2020
Zveřejněno: 2. 11. 2020

Ilustrační obrázekč. e. – 28/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Reklamní zařízení
Zveřejněno: 21. 10. 2020

Ilustrační obrázekč. e. – 27/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kopie listin – územní rozhodnutí a stavební povolení
Zveřejněno: 21. 9. 2020

Ilustrační obrázekč. e. – 26/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace o místních či účelových komunikacích
Zveřejněno: 12. 8. 2020

Ilustrační obrázekč. e. – 25/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Poskytnutí kolaudačních rozhodnutí, souhlasů, či obdobných správních aktů.
Zveřejněno: 10. 8. 2020

Ilustrační obrázekč. e. – 24/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydávaných Vaším úřadem v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Zveřejněno: 5. 8. 2020

Ilustrační obrázekč. e. – 23/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Bytový fond
Zveřejněno: 3. 7. 2020

Ilustrační obrázekč. e. – 22/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Námitky podjatosti na oddělení přestupků za r. 2016 – 2020
Zveřejněno: 4. 5. 2020

Ilustrační obrázekč. e. – 21/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Námitky podjatosti na odboru výstavby za r. 2016 – 2020
Zveřejněno: 11. 5. 2020

Ilustrační obrázekč. e. – 20/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kopie listin – územní rozhodnutí a stavební povolení
Zveřejněno: 30. 3. 2020

Ilustrační obrázekč. e. – 19/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace z rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb.
Zveřejněno: 30. 3. 2020

Ilustrační obrázekč. e. – 17/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Správní řízení u stavebního úřadu za období 1.1.2006 – 31.12.2015
Zveřejněno: 30. 3. 2020

Ilustrační obrázekč. e. – 16/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Probíhající řízení
Zveřejněno: 19. 3. 2020

Ilustrační obrázekč. e. – 15/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Stavební povolení a zásobování teplem
Zveřejněno: 26. 3. 2020

Ilustrační obrázekč. e. – 14/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Správní poplatky na oddělení přestupků za období 1.1.2006 – 31.12.2015
Zveřejněno: 10. 3. 2020

Ilustrační obrázekč. e. – 13/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Správní poplatky na oddělení přestupků za období 1.1.2016 – 29.2.2020
Zveřejněno: 6. 3. 2020

Ilustrační obrázekč. e. – 12/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Správní řízení u stavebního úřadu za období 1.1.2016 – 29.2.2020
Zveřejněno: 18. 3. 2020

Ilustrační obrázekč. e. – 11/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Ochrana ovzduší
Zveřejněno: 11. 3. 2020

Ilustrační obrázekč. e. – 10/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Prodej úkrytů CO
Zveřejněno: 27. 2. 2020

Ilustrační obrázekč. e. – 9/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Mediace v praxi OSPOD
Zveřejněno: 3. 3. 2020

Ilustrační obrázekč. e. – 8/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Pokuty uložené daným subjektům
Zveřejněno: 11. 3. 2020

Ilustrační obrázekč. e. – 7/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Honební pozemky
Zveřejněno: 21. 2. 2020

Ilustrační obrázekč. e. – 6/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Výnos z poplatků za psa
Zveřejněno: 19. 2. 2020

Ilustrační obrázekč. e. – 5/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Investiční plány 2020
Zveřejněno: 17. 2. 2020

Ilustrační obrázekč. e. – 4/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Dotace pro spolek
Zveřejněno: 19. 2. 2020

Ilustrační obrázekč. e. – 3/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Termín vyvěšení rozhodnutí odboru výstavby
Zveřejněno: 7. 2. 2020

Ilustrační obrázekč. e. – 2/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Žádost o vyhotovení kopií listin
Zveřejněno: 7. 2. 2020

Ilustrační obrázekč. e. – 1/2020 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Tajemníci či tajemnice od 12.11.2000
Zveřejněno: 3. 2. 2020