Výroční zpráva za předcházející kalendářní rok se zveřejňuje do 1. března běžného roku. Výroční zpráva za rok 2021 bude tedy zpracována a zveřejněna do 1. března 2022

 

INFORMACE POSKYTNUTÉ MČ PRAHA 19 V ROCE 2021
ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů


č. e. – 26/2021 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kolaudační rozhodnutí – pozemek parc. č. 1963/296, k. ú. Kbely
Zveřejněno: Zveřejněno: 7. 10. 2021

č. e. – 24/2021 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace z rozhodnutí vydaných za období 1.1. – 31.8.2021
Zveřejněno: Zveřejněno: 16. 9. 2021

č. e. – 23/2021 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Vedoucí pracovníci
Zveřejněno: 30. 8. 2021

č. e. – 22/2021 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Opakovaná žádost – Komunikace NN 321 Vinoř – Horní Počernice
Zveřejněno: 19. 8. 2021

č. e. – 21/2021 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
OŽPD, Informace o pozemcích, k.ú. Vinoř
Zveřejněno: 13. 8. 2021

č. e. – 20/2021 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
OV, Informace o pozemcích, k.ú. Vinoř
Zveřejněno: 13. 8. 2021

č. e. – 19/2021 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Komunikace NN 321 Vinoř – Horní Počernice.
Zveřejněno: 6. 8. 2021

č. e. – 18/2021 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace z rozhodnutí vydaných ÚMČ Praha 19 v období 1.4. – 30.6.2021 právnickým osobám
Zveřejněno: 20. 7. 2021

č. e. – 17/2021 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Poskytnutí listin, výstavba BD Satalice
Zveřejněno: 21. 7. 2021

č. e. – 16/2021 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kolaudační rozhodnutí
Zveřejněno: 20. 7. 2021

č. e. – 15/2021 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Pozemky ve správě MČ
Zveřejněno: 22. 6. 2021

č. e. – 14/2021 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Seznam institucí z ČLR a Čínské republiky – spolupráce
Zveřejněno: 22. 6. 2021

č. e. – 13/2021 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Soupis vydaných rozhodnutí povolující stavby administrativních budov
Zveřejněno: 22. 6. 2021

č. e. – 12/2021 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kopie dokumentů souvisejících s výzvou k bezodkladnému ukončení užívání stavby
Zveřejněno: 20. 4. 2021

č. e. – 11/2021 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace z rozhodnutí vydaných v rámci územního a stavebního řízení
Zveřejněno: 20. 4. 2021

č. e. – 10/2021 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Pracovní činnosti OSPOD MČ Praha 19
Zveřejněno: 1. 4. 2021

č. e. – 9/2021 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Investiční plány
Zveřejněno: 29. 3. 2021

č. e. – 8/2021 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Optické kabely v k.ú. Vinoř
Zveřejněno: 31. 3. 2021

č. e. – 7/2021 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Smlouvy – veř. prostranství, veř. zeleň
Zveřejněno: 5. 3. 2021

č. e. – 6/2021 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
ÚR, SP – Výstavba bytových projektů
Zveřejněno: 5. 3. 2021

č. e. – 5/2021 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
transparentnost ÚMČ Praha 19
Zveřejněno: 18. 2. 2021

č. e. – 4/2021 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Uzavření manželství v přímém ohrožení života snoubence
Zveřejněno: 10. 2. 2021

č. e. – 3/2021 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Pozemky – bezdůvodné obohacení
Zveřejněno: 16. 2. 2021

č. e. – 2/2021 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace k bazénu umístěnému v k.ú. Satalice, obec Praha
Zveřejněno: 18. 2. 2021

č. e. – 1/2021 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace z rozhodnutí v rámci stavebního a územního řízení
Zveřejněno: 27. 1. 2021