Ilustrační obrázek

Radnice pomůže občanům, kteří se dostali do svízelné situace, poskytnutím souhrnných informací o možné pomoci

Veškeré informace, ať se týkají jednorázového příspěvku pro děti či příspěvek na bydlení, mimořádná pomoc a jiné dávky – pomoc v hmotné nouzi a další, naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, v úvodu je možnost výběru dle potřeby. Bližší informace Vám poskytne pí. Báčová, sociální pracovnice na adrese Borovnická 33, Praha 9 – … Více
Ilustrační obrázek

„Kdy už bude otevřeno zdravotní středisko?“

Odpověď na otázku : „Kdy už bude otevřeno zdravotní středisko?“, není jednoduchá. Aktuálně přinášíme informaci k situaci zastavení dokončení zdravotního střediska : Ve středu 17. 8. 2022 proběhl pravidelný kontrolní den na rekonstruovaném zdravotním středisku, kde jsme si odškrtávali, které nedodělky byly dohotoveny s tím, že 28. 8. 2022 přiveze firma vchodové dveře, namontují se chybějící … Více
Ilustrační obrázek

OČKOVÁNÍ IMOBILNÍCH OSOB V PŘIROZENÉM SOCIÁLNÍM PROSTŘEDÍ

S cílem maximálně přiblížit očkování těm nejzranitelnějším skupinám obyvatel, započal Magistrát hl. m. Prahy projekt ve spolupráci se Sdružením praktických lékařů, Českým červeným křížem, Fakultní nemocnicí Motol, Centrálním řídícím týmem očkování proti onemocnění covid -19 a s Městskou poliklinikou Praha, jež je zaměřena na „Očkování doma“. Tato nabídka je předně určená dosud neočkovaným pacientům, kterým … Více