VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2022 VE FORMÁTU PDF

INFORMACE POSKYTNUTÉ MČ PRAHA 19 V ROCE 2022
ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů


č. e. – 31/2022 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Počet zaměstnanců MČ Praha 19
žádost
odpověď
Zveřejněno: 13. 1. 2023


č. e. – 30/2022 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Rozsvícení vánočního stromku – ohňostroj
žádost
odpověď
Zveřejněno: 2. 1. 2023


č. e. – 29/2022 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Přehled správních řízení – zákon o silničním provozu
žádost
odpověď
Zveřejněno: 2. 12. 2022


č. e. – 28/2022 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Reklamní zařízení na pozemku č. 1945/43 v k.ú. Praha 19 – Kbely
žádost
odpověď
Zveřejněno: 11. 11. 2022


č. e. – 27/2022 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace z rozhodnutí v rámci stavebního a územního řízení
žádost
odpověď
Zveřejněno: 10. 10. 2022


č. e. – 26/2022 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Rozhodnutí o odstranění stavby
žádost
odpověď
příloha k odpovědi 1
příloha k odpovědi 2
příloha k odpovědi 3
Zveřejněno: 14. 10. 2022


č. e. – 25/2022 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Příkaz ÚMČ Praha 19 – Živnostenský odbor
žádost
odpověď
příloha k odpovědi
Zveřejněno: 14. 10. 2022


č. e. – 24/2022 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
ZŠ Praha – Kbely, výsledek auditu a složení pedagogického sboru
žádost
odpověď
Zveřejněno: 14. 9. 2022


č. e. – 23/2022 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Stavební úřad – vydání rozhodnutí o přestupku
žádost
odpověď
Zveřejněno: 12. 9. 2022


č. e. – 22/2022 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace ke spisovému materiálu
žádost
odpověď
Zveřejněno: 5. 8. 2022


č. e. – 19/2022 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace z rozhodnutí
žádost
odpověď
Zveřejněno: 20. 7. 2022


č. e. – 18/2022 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Usnesení ze zasedání ZMČ Praha 19
žádost
odpověď
příloha k odpovědi 1
příloha k odpovědi 2
příloha k odpovědi 3
příloha k odpovědi 4
příloha k odpovědi 5
příloha k odpovědi 6
příloha k odpovědi 7
příloha k odpovědi 8
příloha k odpovědi 9
příloha k odpovědi 10
příloha k odpovědi 11
příloha k odpovědi 12
příloha k odpovědi 13
Zveřejněno: 20. 7. 2022


č. e. – 17/2022 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Sdělení ke korespondenci o ZSPI
žádost
odpověď
příloha k odpovědi 1
příloha k odpovědi 2
příloha k odpovědi 3
příloha k odpovědi 4
příloha k odpovědi 5
Zveřejněno: 8. 7. 2022


č. e. – 16/2022 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Statistické informace – OSPOD
žádost
odpověď
Zveřejněno: 17. 6. 2022


č. e. – 15/2022 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Stavební úřad – územní, stavební a společná řízení
žádost
odpověď
příloha k odpovědi
Zveřejněno: 15. 6. 2022


č. e. – 14/2022 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Umístění a platba za reklamní zařízení, bilboardy
žádost
odpověď
Zveřejněno: 30. 5. 2022


č. e. – 13/2022 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Ohniště, místa pro grilování
žádost
odpověď
Zveřejněno: 30. 5. 2022


č. e. – 12/2022 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Bezbariérové byty
žádost
odpověď
Zveřejněno: 17. 5. 2022


č. e. – 11/2022 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Protokoly k inspekční činnosti ZŠ Praha – Kbely a konkurzní řízení na ředitele ZŠ Praha – Kbely
žádost
odpověď
Zveřejněno: 12. 5. 2022


č. e. – 10/2022 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Stromy na území městské části
žádost
odpověď
Zveřejněno: 4. 5. 2022


č. e. – 9/2022 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace z rozhodnutí
žádost
odpověď
Zveřejněno: 20. 4. 2022


č. e. – 8/2022 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Instalace kotle v bytovém domě
žádost
žádost – doplnění
odpověď
Zveřejněno: 12. 4. 2022


č. e. – 7/2022 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Náklady na pronájem a úklid budov MČP 19 v letech 2017 – 2021.
žádost
příloha k žádosti
odpověď
Zveřejněno: 1. 4. 2022


č. e. – 6/2022 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kopie listin „Bydlení Kbeličky – RD“
žádost
příloha k žádosti
odpověď
příloha k odpovědi
Zveřejněno: 17. 3. 2022


č. e. – 5/2022 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Nemovitosti sloužící k bydlení
žádost
odpověď
Zveřejněno: 9. 2. 2022


č. e. – 4/2022 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace o úkonech, řízeních a podáních – č.p. 583, Toužimská 583/24, Praha Kbely
žádost
Příloha k žádosti
odpověď
Zveřejněno: 2. 2. 2022


č. e. – 3/2022 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Poskytnutí rozhodnutí vydané MČ Praha 19 v souvislosti s týraným psem
žádost
odpověď
příloha k odpovědi
Zveřejněno: 31. 1. 2022


č. e. – 2/2022 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Počet vydaných loveckých lístků cizincům
žádost
odpověď
Zveřejněno: 25. 1. 2022


č. e. – 1/2022 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace z rozhodnutí
žádost
odpověď
Zveřejněno: 25. 1. 2022