Výroční zpráva za předcházející kalendářní rok se zveřejňuje do 1. března běžného roku. Výroční zpráva za rok 2022 bude tedy zpracována a zveřejněna do 1. března 2023

INFORMACE POSKYTNUTÉ MČ PRAHA 19 V ROCE 2022
ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů


č. e. – 12/2022 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Bezbariérové byty
žádost
odpověď
Zveřejněno: 17. 5. 2022


č. e. – 11/2022 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Protokoly k inspekční činnosti ZŠ Praha – Kbely a konkurzní řízení na ředitele ZŠ Praha – Kbely
žádost
odpověď
Zveřejněno: 12. 5. 2022


č. e. – 10/2022 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Stromy na území městské části
žádost
odpověď
Zveřejněno: 4. 5. 2022


č. e. – 9/2022 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace z rozhodnutí
žádost
odpověď
Zveřejněno: 20. 4. 2022


č. e. – 8/2022 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Instalace kotle v bytovém domě
žádost
žádost – doplnění
odpověď
Zveřejněno: 12. 4. 2022


č. e. – 7/2022 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Náklady na pronájem a úklid budov MČP 19 v letech 2017 – 2021.
žádost
příloha k žádosti
odpověď
Zveřejněno: 1. 4. 2022


č. e. – 6/2022 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kopie listin „Bydlení Kbeličky – RD“
žádost
příloha k žádosti
odpověď
příloha k odpovědi
Zveřejněno: 17. 3. 2022


č. e. – 5/2022 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Nemovitosti sloužící k bydlení
žádost
odpověď
Zveřejněno: 9. 2. 2022


č. e. – 4/2022 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace o úkonech, řízeních a podáních – č.p. 583, Toužimská 583/24, Praha Kbely
žádost
Příloha k žádosti
odpověď
Zveřejněno: 2. 2. 2022


č. e. – 3/2022 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Poskytnutí rozhodnutí vydané MČ Praha 19 v souvislosti s týraným psem
žádost
odpověď
příloha k odpovědi
Zveřejněno: 31. 1. 2022


č. e. – 2/2022 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Počet vydaných loveckých lístků cizincům
žádost
odpověď
Zveřejněno: 25. 1. 2022


č. e. – 1/2022 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace z rozhodnutí
žádost
odpověď
Zveřejněno: 25. 1. 2022